Egzaminy sędziowskie+ szkolenie

wsedzInformujemy ,że biegowych egzaminów sędziowskich w dn.29.08.2017 nie zaliczyli : Szemborski S. Waćkowski B, Mosakowski Ł. Nowicki M. Teorii nie zaliczyli: Rosiak B, Piwoński A, Tokarski, Waćkowski, Flak, Szczepankiewicz K, Dziepak M, Kamiński K, Lipiński A . W/w Koledzy pozostają do dyspozycji Referenta Obsady. Kol. Lipiński i Kamiński z uwagi na zdane egzaminy w Kozienicach będą brani pod uwagę w obsadzie jedynie jako s.asystenci.

Termin poprawki ustalono wstępnie na 19.09.2017 r.. Godzina poprawki będzie podana w późniejszym terminie.

Pierwsze szkolenie sędziowskie odbędzie się 7 września 2017 r. o godz.18.00  na stadionie Wisły.Obecność obowiązkowa !!!

Osoby odpowiedzialne za ligi z ramienia Wydziału Gier POZPN

wgierWydział Gier i Ewidencji POZPN informuje, iż  w sprawie rozgrywek poszczególnych lig należy się kontaktować według poniższych zapisów:

Grzegorz Sikora – tel.: 533-690-821, e-mail: g.sikora@o2.pl:
Puchar Polski, Liga Okręgowa Seniorów, Klasa B Seniorów,
A1 – Junior Starszy U-19, D1 i D2 Młodzik U-13 i U-12

Andrzej Staśko – tel.: 604-104-262, e-mail: a.stasko@onet.pl:
Klasa A Seniorów, B1 Junior Młodszy U-17, C1 i C2 Trampkarz U-15 i U-14

Piotr Sikora tel.: 505-006-338, e-mail: pozpn@plo.pl:
Puchar Polski, Płockie Ligi U-9, U-10, U11
oraz transfery i uprawnienia zawodników we wszystkich ligach prowadzonych przez POZPN.

 

Potwierdzenie zgłoszeń w Płockich ligach U-9 – U-11

wgierZe względu na otrzymane informacje przekazane przez kluby o zmianach zgłoszeń, poniżej zamieszczamy zestawienie drużyn uczestniczących w rozgrywkach Płockich Lig U-9 – U-11.

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2017 roku prosimy o przekazanie informacji o ewentualnych zmianach zgłoszeń. Po tym terminie wszelkie zmiany pociągną konsekwencje w postaci opłat regulaminowych. Start zaplanowano na 16-17 wrzesień, natomiast w 36 tygodniu roku odbędzie się zebranie organizacyjne z zainteresowanymi klubami. Dokładna data zostanie podana do dnia 31 sierpnia 2017. 

zestawienie -> pobierz

Sędziowie – stosowanie się do wytycznych i zaleceń.

żółta Szanowni Koledzy. Po inauguracji Pucharu Polski 60% sporządzonych sprawozdań z zawodów przez sędziów była niekompletna. Znaczy to, że nie wszyscy odrobili pracę domową – nie zapoznali się z wytycznymi jakie obowiązują już w nowym sezonie rozgrywkowym 2017/2018. Chciałbym przypomnieć  jeszcze raz na skrupulatność w zakresie odnotowywania między innymi; oświadczeń badań lekarskich, licencji trenerskich , opieki medycznej itp. zgodnie z wymogami   regulaminu Rozgrywek MZPN. A na koniec sprawa priorytetowa – podpisy kierowników obu drużyn. Pochwała natomiast należy się tym, którzy spełnili oczekiwania Wydziału Gier i Wydziału Sędziowskiego POZPN  w tym zakresie, a byli to : kol. Ciepliński Mateusz, kol. Kaniewski Waldemar, kol. Młotkowski Wojciech i kol. Matlęga Łukasz – w/w koledzy w 100% rewelacyjnie podeszli do  swoich obowiązków.  Apeluje więc, aby w kolejnych już mistrzowskich spotkaniach nie zabrakło w dokumentacji meczowych obowiązkowych wpisów, i tylko były same pochwały.  Jestem przekonany, że mój apel oraz prośba zostanie odebrana jako czynnik mobilizujący, i nie będzie konieczności zmiany koloru kartki.                                                                                                  

Życzę więc w tym nowym sezonie samych dobrych decyzji .

Zmiany w regulaminie na sezon 2017/18r

pobrane2Podczas zebrania z klubami w dniu 11.08 omówiono istotne  zmiany w regulaminie na sezon 2017/18 r. Ponadto poruszano sprawy związane z zachowaniem ustalonych terminów przez kluby w systemie extranet;  dotyczy w szczególności: ustalania terminów i godzin  spotkań – 14 dni przed rozgrywkami, uprawnianie drużyn do rozgrywek -10 dni przed rozgrywkami, uprawnianie zawodników -2 dni przed kolejką w trakcie rozgrywek, akceptacji zmian spotkań przez drużynę przeciwną – 24 h od otrzymania propozycji.

Dla klubów, które nie uczestniczyły w zebraniu poniżej plik do pobrania z informacją o zmianach w regulaminie.                                                                                                                            

szczegóły -> pobierz

Zmiany w terminarzu I i II ligi B1 U-17 oraz I ligi A1 U-19

wgierZe względu na zgłoszenie drużyny Huraganu Bodzanów do rozgrywek w kategorii wiekowej U-17, nastąpiły zmiany w terminarzach I i II ligi B1 U-17 prowadzonej przez POZPN. Zainteresowane kluby prosimy o przeanalizowanie terminów spotkań. 

Ze względu na wycofanie drużyny przez klub Zryw Bielsk w kategorii wiekowej A1 U-19, mecze które miały być rozgrywane z w/w ekipą będą terminami wolnymi.

Zwrot strojów sportowych

biuroPrzypominamy wszystkim drużynom uczestniczącym w rozgrywkach Płockich Lig w sezonie 2016/2017 (które nie zgłosiły się ponownie do tych samych roczników w sezonie 2017/2018), o ostatecznym terminie zwrotu sprzętu przekazanego przez POZPN do dnia 21.08.2017. Brak zwrotu spowoduje wystawienie rachunku na sumę zawartą w zobowiązaniu podpisanym przez kluby.