ZALECENIA DLA SĘDZIÓW

 

zaleceniaKolejny raz przekazuje informacje, które należy wdrożyć w proces sporządzania dokumentacji sędziowskiej, jak również inne spostrzeżenia do stosowania:

 1. Zapis dotyczący UNIFIKACJA PZPN ma zastosowanie wyłącznie w zawodach, które do tego zapisu mają zastosowanie. Nie którzy z Was sporządzając sprawozdanie np. z ligi okręgowej wpisują tekst „ zawody prowadzone zgodnie z unifikacją PZPN”.  Proszę dokonywać wpisów tylko takich, jakie są konieczne.
 2. Dość często dochodzi do zamiany asystentów bez zgody – sędziego lub referenta obsady. Chciałbym przypomnieć, że jest dopuszczalna sytuacja w przedmiocie zamiany asystentów, ale wyłącznie przez sędziego . Taka sytuacja musi zostać opisana w protokole. Proszę więc na przyszłość nie dokonywać samowolnych zamian,  jeśli nie będzie to odnotowanie przez sędziego zawodów w protokole, to mamy do czynienia z nieprawidłowymi wpisami w dokumentacji pomeczowej.
 3. Tego nie powinienem powtarzać –  sprawa przyjazdu sędziów na zawody. Dochodzą sygnały, również od członków Zarządu Płockiego Związku Piłki Nożnej, że sędziowie notorycznie nie stosują się do Regulaminu Rozgrywek MZPN w przedmiocie czasu przyjazdu na zawody. Niestety, jest to w niektórych przypadkach prawda i proszę o poważniejsze potraktowanie tego OBOWIĄZKU. Konieczne jest zatem , aby sędziowski zespół, sędzia przybywał na zawody co najmniej 45 minut przed planowym pierwszym gwizdkiem  . Ten czas jest potrzebny na dokonanie wielu czynności administracyjnych, ale także na sprawy czysto sędziowskie – mam tutaj na uwadze np. krótką przedmeczową rozgrzewkę ,odprawę z kierownikami drużyn lub rozmowa z sędziami asystentami.   Tym, którzy nie będą się stosować do zaleceń Centrali, niestety będą wyciąganie sankcje natury regulaminowej.
 4.  Dokonywanie prawidłowości zapisów w sprawozdaniu z zawodów. Nie można dokonywać skrótów myślowych lub dwuznacznych określeń . To samo tyczy się w przedmiocie czasu sporządzania sprawozdania w systemie extranet. Skoro zawody odbyły się w sobotę, to max czas na przesłanie sprawozdania w extranecie jest poniedziałek , zawody z niedzieli max. do wtorku . Oczywiście im wcześniej, tym lepiej.  Wydział Gier informuje, że bardzo często sędziowie ten termin znacznie przekraczają, a najczęstszym powodem jest awaria komputera lub brak sieci. NIESTETY,  to nie może być powód usprawiedliwiający  dla sędziego.  Wysyłanie pocztą papierowych dokumentów po zawodach – jest bez zmian.
 5. Kolejną sprawą i to bardzo ważną,  jest brak złożonych podpisów przez kierowników drużyn po zakończeniu spotkania w protokole sędziego.  Przypominam jeszcze raz, że takie podpisy są obowiązkowe na każdych zawodach. Ten wymóg jest bezwzględny i mogą pojawiać się z tego tytułu bardzo poważne konsekwencje.                             Zatem pozostaje mi tylko trzymać za Was kciuki, aby zalecenia oraz wskazówki właściwie zostały wdrażane.             Z poważaniem Tomasz Garwicki

Sędziowie – stosowanie się do wytycznych i zaleceń.

żółta Szanowni Koledzy. Po inauguracji Pucharu Polski 60% sporządzonych sprawozdań z zawodów przez sędziów była niekompletna. Znaczy to, że nie wszyscy odrobili pracę domową – nie zapoznali się z wytycznymi jakie obowiązują już w nowym sezonie rozgrywkowym 2017/2018. Chciałbym przypomnieć  jeszcze raz na skrupulatność w zakresie odnotowywania między innymi; oświadczeń badań lekarskich, licencji trenerskich , opieki medycznej itp. zgodnie z wymogami   regulaminu Rozgrywek MZPN. A na koniec sprawa priorytetowa – podpisy kierowników obu drużyn. Pochwała natomiast należy się tym, którzy spełnili oczekiwania Wydziału Gier i Wydziału Sędziowskiego POZPN  w tym zakresie, a byli to : kol. Ciepliński Mateusz, kol. Kaniewski Waldemar, kol. Młotkowski Wojciech i kol. Matlęga Łukasz – w/w koledzy w 100% rewelacyjnie podeszli do  swoich obowiązków.  Apeluje więc, aby w kolejnych już mistrzowskich spotkaniach nie zabrakło w dokumentacji meczowych obowiązkowych wpisów, i tylko były same pochwały.  Jestem przekonany, że mój apel oraz prośba zostanie odebrana jako czynnik mobilizujący, i nie będzie konieczności zmiany koloru kartki.                                                                                                  

Życzę więc w tym nowym sezonie samych dobrych decyzji .

Ruszamy

gwizdekJutro inaugurujemy rozgrywki Pucharowe na szczeblu Płockiego OZPN.  Po dzisiejszym spotkaniu z przedstawicielami klubów , kilka informacji służących lepszej organizacji i zarządzaniu. 

 1. Sędziowie – obowiązkowa akceptacja zawodów w extranecie ( do środy) .
 2. Rzetelne, terminowe  oraz właściwe wypełnienie dokumentacji pomeczowej, szczególnie z uwzględnieniem: – wpisu dot. trenera (licencja); informacji w  zakresie sprawowanej opieki medycznej wraz z wyszczególnieniem noszy i noszowych; ilości oznakowanych służb porządkowych; unifikacja PZPN oraz innych zagadnień wyszczególnionych w Regulaminie MZPN na sezon 2017/2018.
 3.  Każdorazowo w przypadku dokonania wpisów w dokumentacji pomeczowej przez sędziego, z których mogą wynikać sankcje natury regulaminowej, czy spory lub zastrzeżenia przypominam sędzią , że obowiązkowo takie dokumenty muszą być podpisane przez kierowników drużyn lub ustawowego przedstawiciela reprezentującego zespół w rozgrywanych zawodach.
 4. Oświadczenia dot. badań lekarskich –  Od tego sezonu zmiana w tym zakresie – obowiązkowo musi być adnotacja w dokumentacji pomeczowej (sprawozdanie)  przekazania oświadczeń wraz z podpisani kierowników  drużyn.  Taki sposób postępowania stosujemy we wszystkich spotkaniach, bez względu na klasę rozgrywkową. Przypominam, że przekazane oświadczenia załączamy do sprawozdania z zawodów.
 5. Wydział Gier POZPN przypomina i prosi wszystkich arbitrów, aby przy wypełnieniu sprawozdań dokonywali właściwych wpisów dot. klasy oraz kategorii rozgrywek – w przeszłości zdarzały się przypadki improwizacji , co nie powinno mieć miejsca.
 6. W załączeniu katalog IFAB oraz skrócone zasady gry 2017/2018 dla przypomnienia.  Katalog IFAB , skroconezasadygry20172018   Ze sportowym pozdrowieniem Tomasz Garwicki

Zbliżamy się do inauguracji – dla przypomnienia.

obrazek Z dniem 12 sierpnia 2017 roku rozpoczynamy kolejny sezon rozgrywkowy 2017/2018. ZACHĘCAM więc wszystkich sędziów do odświeżenia systemu extranet, zapoznania się z nowym Regulaminem rozgrywek MZPN oraz nowości i zaleceń jakie w kolejnym roku przyniosła zmiana obowiązujących Przepisów Gry w Piłkę Nożną. W tym miejscu zapraszam chętnych na spotkanie w dniu 11 sierpnia br.(piątek)  o godz. 17:00 w kawiarence Wisły Płock – tematem, między innymi zmiany z Przepisów Gry.  Z inauguracją rozgrywek ruszyła również OBSADA, która  ukazuje się jak w poprzedniej rundzie na stronie Płockiego OZPN oraz do wiadomości sędziów w systemie extranet. Aby minimalizować zmiany oraz niepotrzebne korekty, proszę wszystkich o przesłanie ważnych danych, które należy brać pod uwagę przy obsadzie (np. czynny zawodnik, aktywność w działalności klubu, czy zgłaszanie w terminie swojej niedyspozycji  itp.). Przypominam także, o uregulowaniu zaległości na rzecz Wydziału Sędziowskiego, tym osobom które, tego jeszcze nie dokonały.  Z nowym sezonem uchwałą MZPN (Załącznik nr 3 MZPN) wprowadzono ujednolicone stawki ryczałtów sędziowskich, we wszystkich klasach rozgrywkowych. W tym celu dołączam nowy druk delegacji sędziowskiej obowiązujący od 01 sierpnia br. 

DRUK – delegacja sędziowska POZPN z oświadczeniem

Z poważaniem Tomasz Garwicki

 

Wiadomości dla sędziów i nie tylko.

images SĘDZIOWANIE ZAWODÓW SPARINGOWYCH ….   Informujemy sędziów, że obowiązuje całkowity zakaz sędziowania niezgłoszonych zawodów sparingowych / towarzyskich, turniejów.  Wszystkie zawody sparingowe / towarzyskie /, turnieje muszą być zgłoszone do Referenta Obsad (kol. Garwicki Tomasz). Zawody sparingowe muszą zostać zgłoszone na 1 dzień przed ich rozegraniem. Dodatkowo zapraszam do lektury   najnowszego  czasopisma „Sędzia”, które dość jasno i precyzyjnie przedstawia niniejsze zagadnienie.  Ponieważ szybkim tempem zbliżamy się do inauguracji nowego sezonu rozgrywkowego 2017/2018 w Naszym Okręgu, poniżej zamieszczam najnowsze Przepisy Gry w Piłkę Nożną oraz bazę pytań, nie tylko do wiadomości członków Wydziału Sędziowskiego POZPN. 

Ze sportowym pozdrowieniemPrzepisy-Gry-2017-18 , baza pytań . 

 

NOWE PRZEPISY GRY

przepisy Ukazały się nowe Przepisy Gry w piłkę nożną. Koszt 12,00 zł. Sędziowie z WS POZPN w terminie do dnia 13.07.2017 r. do godz. 12.00 zobowiązani są do zgłoszenia imiennego na stronie obsady WS Płock zapotrzebowania zakupu – elementarza z Przepisów Gry. Nowa książka obejmuje najnowsze zmiany oraz interpretacje , które będą obowiązywały w nowym sezonie rozgrywkowym. 

BILETY NA MECZE WISŁY PŁOCK

images (3) Wszystkich, którzy zainteresowani są zakupieniem biletu na zawody lotto ekstraklasa Wisły Płock w nowym sezonie 2017/2018  informuję, że na chwilę obecną obowiązują dotychczasowe zasady dla członków Wydziału Sędziowskiego POZPN. Chętne osoby zapisać się mogą u kol. Tomasza Garwickiego – Referenta Obsady ( mailem lub telefonicznie(sms). Odbiór biletów w kasie nr 2.  Termin zapisów do godz. 16.00 w środę ( w przypadku zawodów rozgrywanych w piątek) oraz w czwartek do godz. 16.00 – zawody rozgrywane w weekend. 

 

Sędzia Asystent Mazowiecki sezon 2017/2018

ayatent Szanowni Koledzy. Uprzejmie informuję, że do dnia 29 czerwca 2017 roku wszystkie osoby, które znalazły się na liście kandydatów do grupy sędziów Asystentów Mazowieckich na sezon 2017/18 zobowiązane są do przesłania mailem lub sms do Referenta Obsady, informacji o potwierdzeniu swojej obecności na zgrupowaniu w dniu 28 lipca 2017 roku w Radomiu. Brak aktywności w niniejszej sprawie spowoduje skreśleniem z listy. Sprawę proszę traktować jako pilną.

Poniżej sędziowie kandydaci na sędziów Asystentów Mazowieckich:

 1. Bieńkowski Jarosław, 2. Brzyski Damian, 3. Domżał Karol, 4. Ciepliński Mateusz, 5. Jędrzejak Damian, 6. Jędrzejak Piotr, 7. Kamiński Krzysztof, 8. Klimkowski Hubert, 9. Kowalski Mateusz, 10. Kurowski Marcin, 11. Lipiński Ariel, 12. Lewandowski Radosław, 13. Majewski Adrian, 14. Machowski Jarosław, 15. Młotkowski Wojciech, 16. Oleksiewicz Dariusz, 17. Passon Paweł, 18. Szczepankiewicz Jakub, 19. Szczytniewski Damian, 20. Żłobecki Maciej. 

W imieniu WS POZPN- Tomasz Garwicki

 

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DLA SĘDZIÓW I OBSERWATORÓW

karyWydział Sędziowski Płockiego Związku Piłki Nożnej przypomina, że w dniu dzisiejszym 12 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 17:30 ( Płock , siedziba OZPN ul. Łukasiewicza 34 ) odbędzie się szkolenie sędziowskie. Tematem szkolenia zagadnienie zawsze aktualne – kary indywidualne, które poprowadzi prelegent kolega Tomasz Marciniak.

Obecność na ostatnim szkoleniu w rundzie wiosennej sezonu 2016/2017  jest obowiązkowa. 

Sędzia Asystent Mazowiecki

ayatent   Zarząd Kolegium Sędziów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej podjął decyzję o utworzeniu grupy sędziów Asystentów Mazowieckich. Od nowego sezonu rozgrywkowego 2017/2018 na zawody szczebla czwartej i wyższej, ligi, będą tylko delegowani asystenci, którzy w terminie 28 lipca 2017 roku w Radomiu odbędą zgrupowanie dla kandydatów sędziów asystentów mazowieckich – szczegóły szkolenia zostaną przekazane w terminie późniejszym.  Z ramienia Wydziału Sędziowskiego Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej zgłoszono następujących kandydatów na Asystentów Mazowieckich :

 1. Brzyski Damian
 2. Ciepliński Mateusz
 3. Domżał Karol
 4. Jędrzejak Damian
 5. Jędrzejak Piotr
 6. Kamiński Krzysztof
 7. Klimkowski Hubert
 8. Kowalski Mateusz
 9. Kurowski Marcin
 10. Lipiński Ariel
 11. Lewandowski Radosław
 12. Majewski Adrian
 13. Machowski Jarosław
 14. Młotkowski Wojciech
 15. Oleksiewicz Dariusz
 16. Passon Paweł
 17. Szczepankiewicz Jakub
 18. Szczytniewski Damian
 19. Żłobecki Maciej.