ZAKOŃCZENIE MECZU – DEFINICJA.

indeks

W Art 5 Laws of the Game 2017/2018 znajduje się następujący zapis: “The referee may not change a decision on realising that it is incorrect or on the advice of another match official if play has restarted or the referee has signalled the end of the first or second half (including extra time) and left the field of play or terminated the match”

 W Przepisach Gry 2017/2018  zapis ten został przetłumaczony w następujący sposób (str. 53 , Art. 5 p. 2 Decyzje sędziego) „Sędzia nie może zmienić swojej decyzji wtedy, gdy sam uzna ją za niewłaściwą, względnie na sugestię  innego z pozostałych sędziów, jeśli gra została już wznowiona lub sędzia zakończył pierwszą lub drugą połowę (dotyczy to również dogrywki) i opuścił pole gry lub zakończył zawody. Dlatego też informuję, że tłumaczenie „or terminated the match” na “ lub zakończył zawody”  jest niewłaściwe.

 Prawidłowe tłumaczenie „or terminated the match” to „lub zakończy zawody przed czasem z powodów takich jak bardzo złe warunki atmosferyczne, awaria oświetlenia itp.” Tym samym prawidłowe brzmienie tego zapisu  (str. 53 , Art. 5 p. 2 Decyzje sędziego) jest następujące:

 „Sędzia nie może zmienić swojej decyzji wtedy, gdy sam uzna ją za niewłaściwą, względnie na sugestię  innego z pozostałych sędziów, jeśli gra została już wznowiona lub sędzia zakończył pierwszą lub drugą połowę (dotyczy to również dogrywki) i opuścił pole gry lub zakończył zawody przed czasem z powodów takich jak bardzo złe warunki atmosferyczne, awaria oświetlenia itp.”

Jest to bardzo ważne ponieważ nasza dotychczasowa wiedza jest taka, że jeżeli sędzia zakończy zawody gwizdkiem to nie może już skorygować swojej błędnej decyzji, również wtedy gdy używany jest system VAR – niniejsze wytyczne przedstawił Przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN kol. Zbigniew Przesmycki. 

Zatem , drodzy Koledzy przedstawiona  niniejsza interpretacja tego ważnego zagadnienia,  w praktyce  już nie powinna wzbudzać żadnych wątpliwości.

 

RUSZAMY!

PLAKAT JPG 

Wydział Sędziowski Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej rozpoczyna nabór kandydatek i kandydatów na kurs sędziego piłki nożnej.

Dokumenty należy przesłać mailem na adres: obsadawsplock@o2.pl lub osobiście dostarczyć do Biura Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 w terminie do dnia 8 grudnia 2017 roku. Opłata wpisowa – 100 zł. czytaj więcej

ZOSTAŃ SĘDZIĄ PIŁKI NOŻNEJ

PLAKAT    Wydział Sędziowski Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej rozpoczyna nabór kandydatek i kandydatów na kurs sędziego piłki nożnej. Jeśli chcesz, marzysz o karierze sędziego?, jest właśnie do tego odpowiedni moment. Poznasz dokładnie tajniki Przepisów Gry i dowiesz się jak wygląda praca arbitrów od tzw. „kuchni”. Dodatkowo możesz , za swoją pracę być wynagradzany.  Nasz czołowy arbiter kol. Szymon Marciniak, który na co dzień prowadzi zawody w Lidze Mistrzów, zaprasza chętnych, którzy chcieli by przeżyć mecz z innej perspektywy. Zgłoś zatem swój akces!.

LEPSZA JAKOŚĆ – PROFESJONALIZM

imagesSzanowni Koledzy.

Pragnę zasygnalizować, a zarazem przypomnieć, że każdy sędzia zobowiązany jest do obiektywnego, bezstronnego i profesjonalnego prowadzenia zawodów na które zostaje delegowany zgodnie z zapisami Przepisów Gry w Piłkę Nożną oraz innymi Regulaminami MZPN i POZPN. Niestety mijający czas pokazuje pewne słabości oraz brak zaangażowania niektórych arbitrów. Z przykrością należy stwierdzić, że zapisy Regulaminu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej są w niektórych sytuacjach nieprzestrzegane. Nadto niektórzy koledzy notorycznie, wręcz na mało zadawalającym poziomie przykładają się do wykonywania swoich obowiązków. Wizerunek sędziego w takim aspekcie jest niestety nie do przełknięcia i słabo wypada przez to obraz środowiska sędziowskiego. Zatem apelujemy do Wszystkich oraz każdego z osobna, o rozwagę, aby traktować  rolę sędziego jako wielki przywilej, ale i wielką odpowiedzialność.

Okólnik nr 11 IFAB z dnia 25/09/2017

gwizdekIFAB w dniu 25 września 2017 r. wydało Okólnik nr 11, w którym są zawarte wyjaśnienia do Przepisów Gry 2017 / 2018. Wszyscy sędziowie  mają stosować się do wyjaśnień zawartych w Okólniku. Okólnik dostępny jest w załączeniu niniejszej informacji.  Okólnik nr 11 informuje o maksymalnej liczbie zmian. Liczba ta została określona na 5 zmian. Przypominamy, że na Mazowszu (IV liga i niżej) liczbę zmian w danej klasie rozgrywek reguluje Regulamin Rozgrywek MZPN, do którego  mamy obowiązek się stosować! 

OKÓLNIK NR 11 – Wyjaśnienia IFAB 09 2017 Z