Sędziowanie sparingów – zalecenia.

Od dnia  12.02.2021 zostaje dopuszczona wszelka aktywność na otwartej przestrzeni. W związku z tym sędziowie KS MZPN del. Płock mogą sędziować sparingi z zachowaniem następujących zasad:

1) Każdy sędzia zobowiązany jest do podpisania i przesłania jednorazowo skanu/zdjęcia oświadczenia zawartego w załączniku na adres: obsadawsplock@o2.pl  . (Oryginał oświadczenia należy zachować i przechowywać indywidualnie).
2) Każdy sparing musi zostać zgłoszony drogą sms do referenta obsady.
3) Na każdym meczu musi być opieka medyczna.
4) Na każdym meczu musi zostać sporządzony protokół zawierający nazwiska wszystkich zawodników oraz osób funkcyjnych . Zdjęcie protokołu należy po każdym meczu wysłać na adres: obsadawsplock@o2.pl  (Oryginał protokołu należy zachować i przechowywać indywidualnie).

5) Kierownicy drużyn przekazują sędziom oświadczenie dotyczące posiadania aktualnych badań lekarskich przez zawodników. 

Niestosowanie się do ww. zasad skutkować będzie natychmiastowym zgłoszeniem sprawy do wydziału dyscypliny MZPN. Brak dopełnienia formalności ze strony sędziów, może skutkować karą finansową nałożoną przez Państwową  Inspekcję Sanitarną. 

Sędziowanie sparingów – zalecenia.

Wobec pojawiających się zapytań  oraz wątpliwości w zakresie sędziowania zawodów sparingowych przedstawiam obowiązujące zalecenia i wytyczne otrzymane z Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w tym zakresie: 

Mecze drużyn młodzieżowych ( do A1 włącznie) sędziujemy  bez żadnych dodatkowych obostrzeń. Pozostałe  mecze sparingowe – wymagane jest, aby każdorazowo  sędzia otrzymał  oświadczenie klubu organizującego spring, że zawodnicy tego klubu są zawodnikami kontraktowymi lub pobierają stypendia sportowe. Oczywiście nie dotyczy to klubów szczebla centralnego. 

Przypominam , że w dalszym ciągu obowiązuje obowiązek zgłaszania każdorazowo meczu do Referenta Obsady. 

Komisja Sędziowska Delegatura Płock 

Komunikat Zarządu KS MZPN 06/09/2020

Zarząd KS MZPN informuje o zgrupowania sędziów III ligi i Asystentów Mazowieckich w dniu 24.09.2020r. 

Zarząd KS Mazowieckiego ZPN informuje, że w załączeniu znajduje się Program zgrupowania Sędziów III ligi MZPN i Asystentów Mazowieckich.

Program_zgrupowania

Komisja Sędziowska Delegatura Płock

Zmarł TOMASZ WRÓBEL

Z ogromnym żalem i wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2020 roku zmarł w wieku 59 lat Przewodniczący Komisji Sędziowskiej Delegatury Mazowieckiego ZPN w Radomiu, nasz Kolega Tomasz Wróbel.

W organizacji sędziowskiej, oprócz wykonywania obowiązków sędziego piłkarskiego oraz obserwatora, piastował różne funkcje w strukturach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Radomiu i Kolegium Sędziów Mazowieckiego ZPN.

Od początku sezonu 2015/2016  Przewodniczący WS w Radomiu (obecnie KS Delegatury Radom).

Odszedł od nas Człowiek prawy i szlachetny o nieocenionych zaletach charakteru, Mistrz i Nauczyciel dla wielu pokoleń adeptów sędziowania. Pozostanie w naszej pamięci jako Osoba pełna pasji, działacz społeczny, oddany całym sercem organizacji sędziowskiej, a przede wszystkim przepełniony dobrem i życzliwością dla innych.

Rodzinie i bliskim zmarłego Kolegi składamy wyrazy głębokiego współczucia. 

Informacje nt. uroczystości pogrzebowych zostaną podane w późniejszym terminie. 

Zarząd Komisji Sędziowskiej Delegatura Płock