Skład Osobowy

Skład osobowy Wydziału Dyscypliny Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej:

PRZEWODNICZĄCY:
Piotr Piskorski – tel.: 728-815-877, e-mail: wydzial_dyscypliny@pozpn.plo.pl 


Członkowie Wydziału:

Agnieszka Niedzielak
Małgorzata Brudnicka


Regulamin Wydziału Dyscypliny POZPN – pobierz