Skład Osobowy

Skład osobowy Wydziału Dyscypliny Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej:

PRZEWODNICZĄCY:
Roman Asakowski – tel.: 605-435-766, e-mail: roman.asakowski@mzpn.pl 


Członkowie Wydziału:

Sebastian Myk – tel.: 698-680-628
Marcin Flak – tel.: 510-198-528


Regulamin Wydziału Dyscypliny POZPN – pobierz