CZAS SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE LICENCJI KLUBOWYCH

Komisja d/s Licencji Klubowych MZPN Delegatura Płock informuje, że rusza składanie wniosków o przyznanie licencji klubowych. 
Wypełnione i zeskanowane dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w formie pliku pdf na podany adres mailowy.

Terminy składania dokumentacji licencyjnej:

a) IV liga oraz Liga Okręgowa – zalecany termin do 30.04.2021 r., nie później niż do dnia 15.05.2021 r. na adres mailowy Mazowieckiego ZPN (licencje.klubowe@mzpn.pl) oraz do wiadomości właściwej terytorialnie delegatury MZPN….. czytaj więcej

Walne Zgromadzenie MZPN

Informujemy, że Zarząd Mazowieckiego ZPN na posiedzeniu w dniu 10 marca 2021 roku podjął Uchwałę w sprawie zwołania na dzień 11czerwca 2021 roku Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Mazowieckiego ZPN oraz Uchwałę w sprawie ustalania zasad wyboru delegatów. Poniżej przedstawiamy treść ww. Uchwał.

Informujemy również, że w związku z epidemią zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu wysłane zostały do Klubów-Członków Mazowieckiego ZPN na adresy mailowe podane przez Kluby (w zgłoszeniach na sezon 2020/2021). Prosimy Kluby o potwierdzenie odbioru wiadomości lub informację o jej braku na adres mailowy mazowiecki@zpn.pl.

Poniżej zamieszczamy również druki, które przesłane zostały do Klubów:
1. Pismo przewodnie
2. Druk wyboru Delegata/ów – jednego, dwóch, trzech lub czterech
3. Obowiązek informacyjny RODO dla Delegata

UWAGA: W związku z panującą epidemią COVID-19 należy mieć na uwadze sytuacje nadzwyczajne i niezależne od nas. O ewentualnych zmianach w zakresie terminu Walnego Zgromadzenia Biuro Mazowieckiego ZPN będzie informować na swojej stronie internetowej (www.mzpn.pl)

Wszystkie rozgrywki zostają zawieszone do dnia 9 kwietnia !!!

Szanowni Państwo,

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje, że w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 roku (Dz. U. poz. 546) wszystkie rozgrywki (seniorskie i młodzieżowe) prowadzone przez nasz Związek zostają zawieszone od 27 marca do 9 kwietnia 2021 roku. Terminy przełożonych kolejek będziemy podawać w kolejnych komunikatach.

UWAGA!
W związku z powyższym przypominamy, że zimowe okno transferowe otwarte jest do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej, w której występuje Klub pozyskujący. Oznacza to tyle, że okno transferowe dla rozgrywek, które się jeszcze nie rozpoczęły jest otwarte do czasu ich rozpoczęcia.

Prezes
Mazowieckiego ZPN
/-/Zdzisław Łazarczyk

Informacja dotycząca rozgrywek Żak U-8, Żak U-9 i Orlik U-10

Poniżej zamieszczamy drużyny biorące udział w rozgrywkach Płockich Lig Żak U-8, Żak U-9 i Orlik U-10. Prosimy zainteresowane kluby o informację na adres e-mail: pozpn@plo.pl o ewentualnym wycofaniu bądź chęci uczestnictwa najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2021 roku:

U-10
1. Delta Słupno
2. Start Proboszczewice
3. Pegaz Drobin
4. Amator Maszewo
5. Kasztelan Sierpc
6. Stegny Wyszogród
7. Mazur Gostynin
8. Błękitni Gąbin
9. Orkan Sochaczew
10. Sparta Płock……. czytaj więcej

Uwaga Sędziowie !!!

Komisja Gier informuje, iż w związku ze zmianą siedziby Biura MZPN – Delegatury Płock sprawozdania meczowe należy przesyłać na adres :
Płock 09-400 ul. Plac Celebry Papieskiej 1 ,,Orlen Arena’’ Biuro MZPN – Delegatura Płock
Ponadto dokumenty meczowe można dostarczać osobiście do biura – wejście od      ,, wejścia K5’’ (oczywiście w godzinach pracy stacjonarnej biura). Natomiast w przypadku pracy zdalnej lub poza godzinami pracy biura, istnieje możliwość wrzucania sprawozdań do skrzynek pocztowych, które umieszczone są przed wejściem do siedziby ochrony obiektu.

 

Rozgrywki seniorskie zawieszone, dzieci grają

Szanowni Państwo,

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje, że w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 roku (Dz. U. poz. 446) zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 26 lutego 2021 roku (Dz.U. poz. 367) od dnia 15 marca 2021 roku do dnia 28 marca 2021 roku zawieszone zostają rozgrywki IV ligi (zaległe mecze), II ligi Futsalu, Lig Okręgowych, Klas „A” i Klas „B”. Terminy przekładanych kolejek zostaną podane w dniu jutrzejszym.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem rozgrywki dzieci i młodzieży (od A1 do F2) będą odbywały się zgodnie z zaplanowanymi terminarzami rundy wiosennej.

Przypominamy ponadto, że aby drużyny młodzieżowe mogły uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym niezbędne jest posiadanie zaświadczenia wydawanego przez Mazowiecki ZPN z upoważnienia Polskiego Związku Piłki Nożnej (te wydawane na przełomie styczeń-marzec są aktualne).

Prezes

Mazowieckiego ZPN

/-/Zdzisław Łazarczyk

Komunikat Wydziału Sędziowskiego MZPN Delegatura Płock

Zarząd Komisji Sędziowskiej Mazowieckiego ZPN Delegatura Płock podjął decyzję o odwołaniu najbliższych egzaminów dla sędziów, zaplanowanych na 16 marca 2021r.
Minister Zdrowia w dniu 11.03.2021r ogłosił nowe obostrzenia dla Województwa Mazowieckiego, które mają wejść w życie od 15.03.2021r. Nowe obostrzenia uniemożliwiają przeprowadzenie zaplanowanych wcześniej egzaminów. Kolejne decyzje w zakresie egzaminów zostaną podane w późniejszym terminie.

Pozdrawiam
Grzegorz Ziółkowski