Wytyczne dotyczące rozgrywania meczów piłki nożnej w ramach systemu rozgrywek Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej

Poniżej, w załączniku zamieszczamy wytyczne dotyczące rozgrywania meczów piłki nożnej w ramach systemu rozgrywek Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w związku ze szczególnym reżimem sanitarnym wynikającym z epidemii COVID-19 obowiązujące w sezonie 2021/2022 do odwołania. 

Szczegóły w załączniku -> pobierz

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa MZPN – Marek Ledzion

Rozgrywki Płockiej Ligi Orlik U-11

Komisja Gier MZPN Delegatura Płock poniżej zamieszcza harmonogramy rozgrywek Płockiej Ligi Orlik U-11. 
Informujemy, że zgodnie z decyzją PZPN – liga rozgrywana bez punktacji i klasyfikacji końcowych.

Czekamy na zgłoszenia gospodarzy turniejów i podanie przez nich dokładnego dnia rozgrywania zawodów (I turniej do dnia 14 września 2012 roku) – po tym terminie gospodarze I turnieju zostaną wyznaczeni przez Komisję Gier.

Harmonogram Grupa Czerwona -> pobierz
Harmonogram Grupa Pomarańczowa -> pobierz
Harmonogram Grupa Zielona -> pobierz
Harmonogram Grupa Niebieska -> pobierz

Kurs dla kierowników ds. bezpieczeństwa i kurs spikerów meczowych III ligi i klas niższych

W związku z zapytaniami ze strony Klubów odnośnie organizacji kursu dla kierowników ds. bezpieczeństwa oraz kursu dla spikerów meczowych III ligi i niższych klas rozgrywkowych informujemy, że z dniem 10 września 2021 roku rozpoczynamy rekrutację na w/w kursy.

Szczegóły w załączniku -> pobierz

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa MZPN – Marek Ledzion

Ligi Turniejowe Żak i Orlik

Poniżej zamieszczamy harmonogramy turniejowych lig: Płockiej Ligi Żak U-8 oraz Płockiej Ligi Orlik U-10 – start 4 września 2021 roku.
Start Płockiej Ligi Żak U-9 zaplanowano na dzień 11 września, natomiast ze względu na informację z PZPN – odnośnie braku klasyfikacji i punktacji w roczniku U-11, czekamy na posiedzenie Zarządu PZPN, które potwierdzi powyższe.

Płocka Liga Żak U-8 -> pobierz
Płocka Liga Orlik U-10 ->  pobierz

Komunikat Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Dotyczący interpretacji przepisów w zakresie udziału zawodnika w dwóch drużynach na tym samym poziomie rozgrywkowym.

W zawiązku z przesłaną przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego Polskiego Związku Piłki Nożnej interpretacją przepisu § 2 ust. 7 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (treść interpretacji w załączniku) Mazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje że:

  1. Interpretacja w kwestii dwóch drużyn tego samego klubu w jednej grupie nie dotyczy rozgrywek Mazowieckiego ZPN.
  2. W przypadku gdy klub posiada dwie lub więcej drużyn w jednej kategorii wiekowej, ale na różnych poziomach: (Ekstraliga, I wojewódzka liga, I okręgowa liga, itd.) zawodnicy mogą brać udział w dwóch, lub więcej, drużyn swojego klubu – z zachowaniem zasad wynikających z § 10 Regulaminu Rozgrywek MZPN na sezon 2021/2022.
  3. W przypadku gdy klub posiada dwie lub więcej drużyn w jednej klasie rozgrywkowej (poziomie), np. II okręgowa liga, zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę przez całą rundę i nie brać udziału w meczach drugiej drużyny. Może natomiast być uprawniony do drużyn w innych rozgrywkach / kategoriach wiekowych.

załącznik -> pobierz

Wiceprezes Ds. Sportowych Mazowieckiego ZPN
/-/Artur Kolator