Upoważnienie od Polskiego Związku Piłki Nożnej

Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku – w dniu 29 grudnia 2020 roku Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej podjęła Uchwałę, na mocy której PZPN upoważnił Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do wystawiania w sezonie 2020/2021 z upoważnienia PZPN dokumentów potwierdzających członkostwo klubów w danym WZPN i PZPN oraz ich uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu PZPN nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

W związku z powyższym prosimy Kluby starające się o wydanie takiego zaświadczenia o zgłaszanie się drogą mailową na adres mazowiecki@zpn.pl z podaniem pełnych danych klubowych tj. Nazwa Klubu, adres siedziby klubu oraz numer REGON.

Turnieje o Puchar Prezesa POZPN

Poniżej w załącznikach zamieszczamy harmonogramy Turniejów o Puchar Prezesa POZPN w rocznikach U-12, U-13, U-14 i U-15. Turnieje odbędą się 28 i 29 listopada na kompleksie boisk „pod balonem”. Ze względu na trwającą Pandemię COVID-19 zmuszeni jesteśmy do zmiany formuły rozgrywek (ograniczenie ilości osób przebywających na obiekcie).

Przypominamy, że każda osoba musi złożyć oświadczenie COVID-19 – osoby niepełnoletnie muszą posiadać oświadczenie podpisane przez rodziców.

Turnieje współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

U-12 ->  pobierz
U-13 ->  pobierz
U-14 -> pobierz 
U-15 -> pobierz 
Oświadczenie -> pobierz

Mikołajkowe Turnieje Płockiej Ligi Żak U-9 i Orlik U-10 w dniu 15.11.2020

Poniżej zamieszczamy harmonogram rozgrywek Turniejów Mikołajkowych Płockiej Ligi Żak U-9 i Orlik U-10. Przypominamy, że ze względu na pandemię COVID-19 na turniejach pojawiają się trenerzy z zawodnikami (bez publiczności-kibiców). Wymogiem uczestnictwa jest posiadanie  wypełnionego oświadczenia COVID-19. 

Harmonogram rozgrywek  Żak U-9 -> pobierz
Harmonogram rozgrywek  Orlik U-10 -> pobierz
Oświadczenie -> pobierz

 

KEEZA z klubami POZPN

Tomadex S.C. od 15 lat jest wiodącym producentem akcesoriów kibicowskich w Unii Europejskiej. Współpracuje z największymi klubami i związkami sportowymi. Sztandarowe produkty od Tomadex S.C dotarły już do największych klubów na świecie, a także do licencjonowanych podmiotów uprawnionych do dystrybucji pamiątek Europa League oraz Champions League. Od 8 lat firma jest właścicielem oraz producentem marki odzieży i sprzętu sportowego KEEZA, która w ostatnim czasie podbija rodzimy rynek sportowy.

Wprowadzenie obostrzeń w sporcie w dobie Pandemii COVID-19

Szanowni Państwo,

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje, że w związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń mecze we wszystkich kategoriach wiekowych muszą odbywać się bez udziału publiczności, niezależnie od tego czy dany powiat znajduje się w strefie żółtej czy czerwonej. Na obiekcie podczas jego trwania może przebywać maksymalnie 25 osób z każdej drużyny wpisanych do protokołu z zawodów z wyłączeniem obsługi organizatora (tj. osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podczas meczu, których (w związku z brakiem kibiców) ilość w poszczególnych meczach po analizie ryzyka ustala gospodarz zawodów, opieka medyczna, sędziowie, delegat, obserwator, akredytowani przedstawiciele mediów, obsługa techniczna obiektu).

Nowe wytyczne wchodzą w życie od soboty, 17 października br.

 

Prezes            

Mazowieckiego ZPN

/-/Zdzisław Łazarczyk