Skład osobowy

Skład osobowy Komisji d/s licencji klubowych
Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej:

PRZEWODNICZĄCY:
Bogdan Gołębiewski – tel.: 607-475-044, e-mail: bogdan-golebiewski-gost@wp.pl


Sekretarz Komisji:
Grzegorz Sikora


 

Członkowie Komisji:
Sylwester Szymański
Grzegorz Sikora


Regulamin Komisji d/s Licencji Klubowych POZPN – pobierz