Szkolenie sędziów +egzaminy poprawkowe

gwizdekPrzypominamy,że w dn.19 września 2017 r. o godz.18.00 odbędzie się kolejne szkolenie dla sędziów i obserwatorów POZPN  na Stadionie WISŁY, ul.Łukasiewicza 34. Obecność obowiązkowa!!!

Natomiast w tym samym dniu o godz.16.00  na Stadionie Miejskim w Płocku rozpoczną się egzaminy poprawkowe oraz I-szy termin dla tych, którzy nie byli w pierwotnym terminie. Plan tych egzaminów wygląda następująco:

16.00- egzamin kondycyjny ,

17.00- egzamin teoretyczny 

Wobec powyższego Kol. Dziepak, Kamiński,Lipiński, Flak, Szczepankiewicz, Dziekański, Rosiak, Tokarski, Piwoński rozpoczynają swoje egzaminy o godz. 17.00- tylko teoria. 

Przypominam,że dla tych,którzy nie zaliczyli egzaminu w pierwszym terminie warunkiem dopuszczenia do poprawek jest wniesienie opłaty przed egzaminem w wysokości 50 PLN. W celu punktualnego rozpoczęcia egzaminu biegowego proszę o wcześniejsze przybycie celem załatwienia formalności ( oświadczenia, opłaty, rozgrzewka, itp.)  

 

 

ZALECENIA DLA SĘDZIÓW

 

zaleceniaKolejny raz przekazuje informacje, które należy wdrożyć w proces sporządzania dokumentacji sędziowskiej, jak również inne spostrzeżenia do stosowania:

 1. Zapis dotyczący UNIFIKACJA PZPN ma zastosowanie wyłącznie w zawodach, które do tego zapisu mają zastosowanie. Nie którzy z Was sporządzając sprawozdanie np. z ligi okręgowej wpisują tekst „ zawody prowadzone zgodnie z unifikacją PZPN”.  Proszę dokonywać wpisów tylko takich, jakie są konieczne.
 2. Dość często dochodzi do zamiany asystentów bez zgody – sędziego lub referenta obsady. Chciałbym przypomnieć, że jest dopuszczalna sytuacja w przedmiocie zamiany asystentów, ale wyłącznie przez sędziego . Taka sytuacja musi zostać opisana w protokole. Proszę więc na przyszłość nie dokonywać samowolnych zamian,  jeśli nie będzie to odnotowanie przez sędziego zawodów w protokole, to mamy do czynienia z nieprawidłowymi wpisami w dokumentacji pomeczowej.
 3. Tego nie powinienem powtarzać –  sprawa przyjazdu sędziów na zawody. Dochodzą sygnały, również od członków Zarządu Płockiego Związku Piłki Nożnej, że sędziowie notorycznie nie stosują się do Regulaminu Rozgrywek MZPN w przedmiocie czasu przyjazdu na zawody. Niestety, jest to w niektórych przypadkach prawda i proszę o poważniejsze potraktowanie tego OBOWIĄZKU. Konieczne jest zatem , aby sędziowski zespół, sędzia przybywał na zawody co najmniej 45 minut przed planowym pierwszym gwizdkiem  . Ten czas jest potrzebny na dokonanie wielu czynności administracyjnych, ale także na sprawy czysto sędziowskie – mam tutaj na uwadze np. krótką przedmeczową rozgrzewkę ,odprawę z kierownikami drużyn lub rozmowa z sędziami asystentami.   Tym, którzy nie będą się stosować do zaleceń Centrali, niestety będą wyciąganie sankcje natury regulaminowej.
 4.  Dokonywanie prawidłowości zapisów w sprawozdaniu z zawodów. Nie można dokonywać skrótów myślowych lub dwuznacznych określeń . To samo tyczy się w przedmiocie czasu sporządzania sprawozdania w systemie extranet. Skoro zawody odbyły się w sobotę, to max czas na przesłanie sprawozdania w extranecie jest poniedziałek , zawody z niedzieli max. do wtorku . Oczywiście im wcześniej, tym lepiej.  Wydział Gier informuje, że bardzo często sędziowie ten termin znacznie przekraczają, a najczęstszym powodem jest awaria komputera lub brak sieci. NIESTETY,  to nie może być powód usprawiedliwiający  dla sędziego.  Wysyłanie pocztą papierowych dokumentów po zawodach – jest bez zmian.
 5. Kolejną sprawą i to bardzo ważną,  jest brak złożonych podpisów przez kierowników drużyn po zakończeniu spotkania w protokole sędziego.  Przypominam jeszcze raz, że takie podpisy są obowiązkowe na każdych zawodach. Ten wymóg jest bezwzględny i mogą pojawiać się z tego tytułu bardzo poważne konsekwencje.                             Zatem pozostaje mi tylko trzymać za Was kciuki, aby zalecenia oraz wskazówki właściwie zostały wdrażane.             Z poważaniem Tomasz Garwicki

Sędziowie – stosowanie się do wytycznych i zaleceń.

żółta Szanowni Koledzy. Po inauguracji Pucharu Polski 60% sporządzonych sprawozdań z zawodów przez sędziów była niekompletna. Znaczy to, że nie wszyscy odrobili pracę domową – nie zapoznali się z wytycznymi jakie obowiązują już w nowym sezonie rozgrywkowym 2017/2018. Chciałbym przypomnieć  jeszcze raz na skrupulatność w zakresie odnotowywania między innymi; oświadczeń badań lekarskich, licencji trenerskich , opieki medycznej itp. zgodnie z wymogami   regulaminu Rozgrywek MZPN. A na koniec sprawa priorytetowa – podpisy kierowników obu drużyn. Pochwała natomiast należy się tym, którzy spełnili oczekiwania Wydziału Gier i Wydziału Sędziowskiego POZPN  w tym zakresie, a byli to : kol. Ciepliński Mateusz, kol. Kaniewski Waldemar, kol. Młotkowski Wojciech i kol. Matlęga Łukasz – w/w koledzy w 100% rewelacyjnie podeszli do  swoich obowiązków.  Apeluje więc, aby w kolejnych już mistrzowskich spotkaniach nie zabrakło w dokumentacji meczowych obowiązkowych wpisów, i tylko były same pochwały.  Jestem przekonany, że mój apel oraz prośba zostanie odebrana jako czynnik mobilizujący, i nie będzie konieczności zmiany koloru kartki.                                                                                                  

Życzę więc w tym nowym sezonie samych dobrych decyzji .

Ruszamy

gwizdekJutro inaugurujemy rozgrywki Pucharowe na szczeblu Płockiego OZPN.  Po dzisiejszym spotkaniu z przedstawicielami klubów , kilka informacji służących lepszej organizacji i zarządzaniu. 

 1. Sędziowie – obowiązkowa akceptacja zawodów w extranecie ( do środy) .
 2. Rzetelne, terminowe  oraz właściwe wypełnienie dokumentacji pomeczowej, szczególnie z uwzględnieniem: – wpisu dot. trenera (licencja); informacji w  zakresie sprawowanej opieki medycznej wraz z wyszczególnieniem noszy i noszowych; ilości oznakowanych służb porządkowych; unifikacja PZPN oraz innych zagadnień wyszczególnionych w Regulaminie MZPN na sezon 2017/2018.
 3.  Każdorazowo w przypadku dokonania wpisów w dokumentacji pomeczowej przez sędziego, z których mogą wynikać sankcje natury regulaminowej, czy spory lub zastrzeżenia przypominam sędzią , że obowiązkowo takie dokumenty muszą być podpisane przez kierowników drużyn lub ustawowego przedstawiciela reprezentującego zespół w rozgrywanych zawodach.
 4. Oświadczenia dot. badań lekarskich –  Od tego sezonu zmiana w tym zakresie – obowiązkowo musi być adnotacja w dokumentacji pomeczowej (sprawozdanie)  przekazania oświadczeń wraz z podpisani kierowników  drużyn.  Taki sposób postępowania stosujemy we wszystkich spotkaniach, bez względu na klasę rozgrywkową. Przypominam, że przekazane oświadczenia załączamy do sprawozdania z zawodów.
 5. Wydział Gier POZPN przypomina i prosi wszystkich arbitrów, aby przy wypełnieniu sprawozdań dokonywali właściwych wpisów dot. klasy oraz kategorii rozgrywek – w przeszłości zdarzały się przypadki improwizacji , co nie powinno mieć miejsca.
 6. W załączeniu katalog IFAB oraz skrócone zasady gry 2017/2018 dla przypomnienia.  Katalog IFAB , skroconezasadygry20172018   Ze sportowym pozdrowieniem Tomasz Garwicki

DANA CUP 2017

1W dniach 24-29 lipca 2017 roku odbył się największy na świecie turniej piłkarski dziewcząt i chłopców U-11 – U-19 DANA CUP. Rozegrano około trzech tysięcy spotkań, zawody prowadziło 290 arbitrów z całego świata, w tym 24 z Polski. Płock reprezentowali: Łukasz Mosakowski i Jacek Marciniak, prowadząc między innymi finał dziewcząt U-16 FC Liverpool – IL Ottestad.

Pobyt dostarczył jak zawsze wiele wrażeń i emocji nie tylko sportowych.

 

W tym miejscu płoccy sędziowie oraz Patryk Marciniak składają podziękowania prezesowi POZPN
Panu Dariuszowi Kluge
za okazane zainteresowanie i pomoc finansową.

Egzaminy sędziowskie

znakInformujemy Kolegów sędziów, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w dn. 29 sierpnia 2017 r. od godz. 17.00 odbędą się egzaminy sędziowskie na Stadionie Miejskim w Płocku ( ul.Sportowa 3) 

Program egzaminów: 

17:00 – Przyjazd uczestników, sprawy organizacyjne

17:15 – Test Teoretyczny  – klasa Okr, sędziowie próbni+ostatni kurs ( Sala konferencyjna Stadion Miejski)

17:15 –  Test Kondycyjny- sędziowie Klasy A, B + dyspozycyjni 

18:15 – Test teoretyczny  sędziów Klasy „A”,B + dyspozycyjni ( Sala konferencyjna Stadion Miejski) 

18:15 – Test kondycyjny – klasa Okr, sędziowie próbni+ostatni kurs

około 19.15  –  Zakończenie egzaminów

 

 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu kondycyjnego jest posiadania aktualnych badań lekarskich oraz wypełnienie oświadczenia o czystości organizmu – przed egzaminami.
 2. W przypadku braku ważnych badań lekarskich osoby nie zostaną dopuszczone do egzaminów kondycyjnych.
 3. Szczegółowy podział na grupy biegowe zostanie podany w  dniu egzaminów.
 4. Jak już wcześniej zapowiadano (za wyjątkiem sędziów do dyspozycji) biegamy sprinty: 6 x 6,2 sek oraz bieg wytrzymałościowy w czasie 15 sek.    

Zbliżamy się do inauguracji – dla przypomnienia.

obrazek Z dniem 12 sierpnia 2017 roku rozpoczynamy kolejny sezon rozgrywkowy 2017/2018. ZACHĘCAM więc wszystkich sędziów do odświeżenia systemu extranet, zapoznania się z nowym Regulaminem rozgrywek MZPN oraz nowości i zaleceń jakie w kolejnym roku przyniosła zmiana obowiązujących Przepisów Gry w Piłkę Nożną. W tym miejscu zapraszam chętnych na spotkanie w dniu 11 sierpnia br.(piątek)  o godz. 17:00 w kawiarence Wisły Płock – tematem, między innymi zmiany z Przepisów Gry.  Z inauguracją rozgrywek ruszyła również OBSADA, która  ukazuje się jak w poprzedniej rundzie na stronie Płockiego OZPN oraz do wiadomości sędziów w systemie extranet. Aby minimalizować zmiany oraz niepotrzebne korekty, proszę wszystkich o przesłanie ważnych danych, które należy brać pod uwagę przy obsadzie (np. czynny zawodnik, aktywność w działalności klubu, czy zgłaszanie w terminie swojej niedyspozycji  itp.). Przypominam także, o uregulowaniu zaległości na rzecz Wydziału Sędziowskiego, tym osobom które, tego jeszcze nie dokonały.  Z nowym sezonem uchwałą MZPN (Załącznik nr 3 MZPN) wprowadzono ujednolicone stawki ryczałtów sędziowskich, we wszystkich klasach rozgrywkowych. W tym celu dołączam nowy druk delegacji sędziowskiej obowiązujący od 01 sierpnia br. 

DRUK – delegacja sędziowska POZPN z oświadczeniem

Z poważaniem Tomasz Garwicki

 

Wiadomości dla sędziów i nie tylko.

images SĘDZIOWANIE ZAWODÓW SPARINGOWYCH ….   Informujemy sędziów, że obowiązuje całkowity zakaz sędziowania niezgłoszonych zawodów sparingowych / towarzyskich, turniejów.  Wszystkie zawody sparingowe / towarzyskie /, turnieje muszą być zgłoszone do Referenta Obsad (kol. Garwicki Tomasz). Zawody sparingowe muszą zostać zgłoszone na 1 dzień przed ich rozegraniem. Dodatkowo zapraszam do lektury   najnowszego  czasopisma „Sędzia”, które dość jasno i precyzyjnie przedstawia niniejsze zagadnienie.  Ponieważ szybkim tempem zbliżamy się do inauguracji nowego sezonu rozgrywkowego 2017/2018 w Naszym Okręgu, poniżej zamieszczam najnowsze Przepisy Gry w Piłkę Nożną oraz bazę pytań, nie tylko do wiadomości członków Wydziału Sędziowskiego POZPN. 

Ze sportowym pozdrowieniemPrzepisy-Gry-2017-18 , baza pytań . 

 

NOWE PRZEPISY GRY

przepisy Ukazały się nowe Przepisy Gry w piłkę nożną. Koszt 12,00 zł. Sędziowie z WS POZPN w terminie do dnia 13.07.2017 r. do godz. 12.00 zobowiązani są do zgłoszenia imiennego na stronie obsady WS Płock zapotrzebowania zakupu – elementarza z Przepisów Gry. Nowa książka obejmuje najnowsze zmiany oraz interpretacje , które będą obowiązywały w nowym sezonie rozgrywkowym. 

BILETY NA MECZE WISŁY PŁOCK

images (3) Wszystkich, którzy zainteresowani są zakupieniem biletu na zawody lotto ekstraklasa Wisły Płock w nowym sezonie 2017/2018  informuję, że na chwilę obecną obowiązują dotychczasowe zasady dla członków Wydziału Sędziowskiego POZPN. Chętne osoby zapisać się mogą u kol. Tomasza Garwickiego – Referenta Obsady ( mailem lub telefonicznie(sms). Odbiór biletów w kasie nr 2.  Termin zapisów do godz. 16.00 w środę ( w przypadku zawodów rozgrywanych w piątek) oraz w czwartek do godz. 16.00 – zawody rozgrywane w weekend.