Egzaminy sędziowskie

            W dniu 30 sierpnia 2019 r. od godz.17.00 na Stadionie Miejskim w Płocku  odbędą się egzaminy sędziowskie WS Płock. Biegamy wg poprzednich wytycznych, tj. 15-22 (11 okrążeń) na zaliczenie oraz 6 x 6,2 sek biegi krótkie.  Sędziowie do dyspozycji, s.asystenci okręgowi + 3  koleżanki z ostatniego kursu : 17-24 ( 7 okrążeń). 

PLAN EGZAMINÓW: 

godz.17.00– zbiórka sędziów, sprawy organizacyjne ( SALA KONFERENCYJNA)

ok.17.15 – e.pisemny- sędziowie dyspozycyjni+ 3 koleżanki z ostatniego kursu + asyst.okręgowi

            e. kondycyjny –  KL. OKREG.+ KLASA A 

ok. 18.00 – e.pisemny – KLASA B+ sędziowie z ostatniego kursu+ sędziowie próbni 

                    e. kondycyjny – sędziowie dyspozycyjni+ 3 koleżanki z ostatniego kursu+ asyst.okręgowi

ok. 18.45 – e. pisemny – KL.OKREG.+ KLASA A

                             e. kondycyjny – KLASA B+ sędziowie z ostatniego  kursu+ sędziowie próbni 

Proszę o przybycie o właściwej godzinie na swój egzamin.Pozostałe informacje omówione zostaną w dniu egzaminów.

W załączeniu imienny przydział do poszczególnych biegów. Życzymy powodzenia na egzaminach !!!

egzaminy sierpień 2019

Rozliczanie delegacji sędziowskich po zmianie przepisów – MZPN informuje.

Wszyscy sędziowie rozliczają delegacje tak jak było do tej pory,  na zasadach ogólnych tj z kosztami uzysku oraz potrącają podatek(  bez względu na wiek). Z nowej ulgi podatkowej ” Bez PIT dla młodych”( poniżej 26 roku życia) może skorzystać osoba , która spełni dwa warunki:

1. To wiek poniżej 26 roku życia.

2.  To odpowiednia forma zatrudnienia ( wymieniona w ustawie ), czyli z ulgi skorzystają tylko młodzi uzyskujący dochody z :

– umów o prace,

z umów zleceń,

pracy nakładczej,

spółdzielczego stosunku pracy oraz

stosunku służbowego ( np. w przypadku policjantów ).

To oznacza, że młodzi otrzymujący wynagrodzenie z innego tytułu np. z umowy o staż studencki ( praktyki studenckie) albo z własnej działalności gospodarczej nie będą mogli skorzystać z tego zwolnienia.

Stosownie do treści art.10 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , źródłem przychodów jest m.in. działalność wykonywana osobiście. W myśl art.13 pkt 2 ww. ustawy  za przychody z działalności wykonywanej osobiście , o której mowa w art.10 ust 1 pkt 2, uważa się m.in przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych. Sędziowie delegowani na mecze, nie są związani ze Związkiem żadną umową ( ani umowa o pracę , ani umową zlecenie, ani żadną inną umową cywilnoprawną) , która spełniałaby warunek 2  ulgi.

W załączeniu podajemy do stosowania Okólnik nr 16 IFAB dotyczący Artykułu 16 – Rzut od bramki / objaśnienia. Okólnik można pobraćOkolnik_nr_16_IFAB

Komunikat Komisji d/s Licencji Klubowych

Komisja Do Spraw Licencji Klubowych przy M Z P N w Warszawie rozpatrzyła Wnioski i nadała licencje klubowe w Delegaturze MZPN-PŁOCK na rozgrywki piłkarskie w sezonie 2019 /2020 i 2021 na grę w 4 lidze
1.Wisła II PŁOCK na obiektach PŁOCK ul.Łukasiewicza 34 z nadzorem intrastrukturalnym -stałym i na obiekt przy ul.PŁOCK ul.Sportowa 3.
2.L.K.S.ŚWIT STAROŻREBY na obiekt w Starożrebach ul.Wiatraczna 14 z nadzorem inftrastrukturalnym czasowym.

 

Na grę w Lidze okręgowej: 
1.L.K.S. SKRA DROBIN na obiekt przy ulicy Spółdzielcza 12a
2.G.K.S.DELTA SŁUPNO na obiekt przy ulicy Wykowo 72 z nadzorem infrastrukturalnym stałym.
3.UKS .,,POGOŃ ” Słupia na obiekt przy ulicy SŁUPIA 42 z nadzorem infrastrukturalnym stałym i czasowym. czytaj więcej