znakW związku z wydarzeniami oraz zamieszczonym materiałem na portalu społecznościowym podważającymi etykę Kol. Łukasza Mosakowskiego, Zarząd Wydziału Sędziowskiego Płock podjął decyzję o odsunięciu Kolegi Mosakowskiego z obsady do końca rundy jesiennej sezonu 2017/2018 do czasu wyjaśnienia sprawy.

 

Spotkanie Wigilijne WS Płock

406_w

Spotkanie Wigilijne członków Wydziału Sędziowskiego Płock odbędzie się 9 grudnia (sobota) o godz. 17.30 w Barze „Wisełka” w Borowiczkach.

Całkowity koszt wynosi 60zł, dla członków WS Płock – 30 zł.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa oraz dokonywanie wpłat do 30 listopada u Kol. Marcina Kurowskiego.

Szkolenie sędziów +egzaminy poprawkowe

gwizdekPrzypominamy,że w dn.19 września 2017 r. o godz.18.00 odbędzie się kolejne szkolenie dla sędziów i obserwatorów POZPN  na Stadionie WISŁY, ul.Łukasiewicza 34. Obecność obowiązkowa!!!

Natomiast w tym samym dniu o godz.16.00  na Stadionie Miejskim w Płocku rozpoczną się egzaminy poprawkowe oraz I-szy termin dla tych, którzy nie byli w pierwotnym terminie. Plan tych egzaminów wygląda następująco:

16.00- egzamin kondycyjny ,

17.00- egzamin teoretyczny 

Wobec powyższego Kol. Dziepak, Kamiński,Lipiński, Flak, Szczepankiewicz, Dziekański, Rosiak, Tokarski, Piwoński rozpoczynają swoje egzaminy o godz. 17.00- tylko teoria. 

Przypominam,że dla tych,którzy nie zaliczyli egzaminu w pierwszym terminie warunkiem dopuszczenia do poprawek jest wniesienie opłaty przed egzaminem w wysokości 50 PLN. W celu punktualnego rozpoczęcia egzaminu biegowego proszę o wcześniejsze przybycie celem załatwienia formalności ( oświadczenia, opłaty, rozgrzewka, itp.)  

 

 

Szkolenie sędziów i egzaminy poprawkowe.

znakWitam! Przypominany Kol. sędziom i obserwatorom,że dzisiaj tj.07.09.2017 r.  o godz.18.00 jest pierwsze szkolenie na Stadionie Wisły Płock. Szkolenie poprowadzi  sędzia asystent międzynarodowy- Kol. Sokolnicki Paweł. Obecność obowiązkowa!!!

Jednocześnie informuję o następnym szkoleniu w dn.19.09.2017 r. oraz egzaminach poprawkowych również w tym samym dniu  na Stadionie Miejskim.