Egzaminy sędziowskie + szkolenie

Informujemy Kolegów sędziów,że egzaminy sędziowskie odbędą się w dn. 28 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godz. 18.00 na Stadionie Miejskim w Płocku. Obowiązuje jednolity czas biegowy- 15 – 22 ( 11 okrążeń).Biegi krótkie: 6 x 6,2 sek. Szczegółowy plan egzaminów zostanie podany w późniejszym terminie. 

Jednocześnie informujemy,że pierwsze szkolenie sędziowskie przewidywane jest dn.21.08.2018 r. na Stadionie Wisły. 

Szkolenia sędziowskie

indeksInformujemy Kolegów, że zakończyliśmy cykl szkoleń ZIMA-WIOSNA 2018. Cieszy wysoka frekwencja oraz aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach, zwłaszcza młodszych Kolegów. Liczymy na jeszcze lepszą frekwencję w szkoleniach w edycji JESIEŃ 2018.

Zgodnie z ustaleniami podsumowana została frekwencja w zakończonych szkoleniach. Koledzy, którzy byli obecni w mniejszej ilości szkoleń niż ustalono-  zobligowani są do uiszczenia opłaty do Referenta Finansowego – Marcina Kurowskiego ( sposób opłaty- do ustalenia bezpośrednio z Kol. Referentem).

Poniżej lista Kolegów oraz należne opłaty do uiszczenia:

Kamiński K, Szczytniewski D, Lewandowski R, Kwasiborski K, Mosakowski Ł, Żłobecki M, Śniecikowski K, Waćkowski B, Dziekański P – wszyscy po 20 zł.

Rzechółko K, Sutkowski M, Ablewski A, Klimkowski H. – 40 zł. 

Szemborski S.- 60 zł. 

Brak wpłaty do dn. 04.06.2018 r . spowoduje odsunięcie Kolegów od prowadzenia spotkań do odwołania.

 

 

 

Licencje sędziowskie- przydział klas rozgrywkowych.

ważne daneDecyzją Zarządu Wydziału Sędziowskiego POZPN przyznano klasy rozgrywkowe w sezonie 2018/19 dla sędziów.

LIGA OKRĘGOWA: Domżał, Bieńkowski, Ciepliński, Dziepak, Jędrzejak P, Jędrzejak D, Kamiński, Kowalski Mat, Kurowski, Majewski, Oleksiewicz, Passon, Szczytniewski Raf., Ulicki, Wysiński, Młotkowski, 

KLASA A: Chyra, Gomułka, Kaniewski, Sutkowski, Ablewski, Brzyski, Flak, Kwasiborski, Przybyszewski, Szemborski, Wiśniewski, Żłobecki, Jankowski K, Klimkowski, Kostrzewski, Lichocki, Rychliński, Śniecikowski, Żuchowski.

KLASA B: Jagodziński, Mosakowski, Ostrowski, Marciniak, Nowak, Nowicki, Sadowski, Waćkowski, Zieliński, Tokarski, Piwoński, Rosiak, Dziekański.

KLASA ASYSTENT OKRĘGOWY: Lipiński, Szymczak, Wieczorek, Lewandowski, Michalski, Wituska. 

Jednocześnie informujemy,że wg powyższego przydziału do klasy rozgrywkowej będziecie Państwo dokonywać opłat za licencje sędziowskie w dn. 2 maja 2018 r. w godz.13-16. 

 

 

Sprawy sędziowskie

ważne daneInformujemy Kolegów sędziów, że dn. 24.04.2018 r.(wtorek) o godz.17.30 odbędzie się kolejne szkolenie sędziowskie.Obecność obowiązkowa !!!

Jednocześnie przypominamy Kolegom,że nieobecność na szkoleniach będzie skutkowała obowiązkiem zapłaty do Referenta Finansów. Jeśli spośród sześciu planowanych szkoleń ktoś nie był ani razu – zobligowany jest wpłacić 80 zł, 1 obecność – 60 zł, 2 obecności – 40 zł, 3 obecności – 20 zł. Dodatkowo oprócz kary finansowej Koledzy będą odsuwani od obsady w decydujących kolejkach. Wobec tego jeszcze raz apeluję o uczestnictwo w pozostałych szkoleniach.

Na szkoleniu w dn. 24.04.2018 r. Referent Finansowy będzie przyjmował wpłaty za składki KFP, KFD – jest to TERMIN OSTATECZNY!!! 

W dn.10.04.2018 r. odbyły się egzaminy poprawkowe oraz I- termin. Wszyscy Koledzy z większym lub mniejszym skutkiem zdali  egzaminy. Gratulujemy !!! 

Wielkanoc_2018

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych dużo zdrowia, radości, pogody ducha, smacznej święconki i mokrego poniedziałku! 

życzy Zarząd Wydziału Sędziowskiego Płock

Egzaminy i szkolenie sędziowskie

szkolenie 6Informujemy Kolegów,że w dn. 5 kwietnia 2018 r. o godz.17.00 odbędzie się Kolejne szkolenie sędziowskie. Stadion WISŁY Płock- budynek POZPN. Obecność obowiązkowa!!! 

Ponadto informujemy Kolegów, którzy nie uczestniczyli w pierwszym terminie egzaminów/ bądź nie zaliczyli egzaminów w I-szym terminie że dn.10 kwietnia 2018 r. o godz.17.45 na Stadionie Miejskim odbędzie się egzamin teoretyczny i kondycyjny. KOLEDZY z ostatniego kursu również piszą poprawki( Ci co nie zdali !!!).

Plan egzaminów:

17.45 – zbiórka/ sprawy organizacyjne,

18.00 – egzamin kondycyjny

ok. 18.45 – egzamin teoretyczny.

Proszę o dostarczenie aktualnych badań lekarskich, kto tego nie uczynił. Opłata za przystąpienie do egzaminu poprawkowegowynosi 50 zł. ( do wniesienia do referenta finansów w dniu egzaminu).   

Egzaminy sędziowskie- wyniki

szkolenie 6W załączeniu podajemy wyniki egzaminów sędziowskich z dn.16 marca 2018 r. 

Testu teoretycznego nie zaliczyli: Garstka Dominik , Nowak Igor i Maciejewski Kacper ( kursanci). 

Testu kondycyjnego nie zaliczyli: Mosakowski Łukasz, Nowicki Marcin, Szemborski Sławek, Waćkowski Bartosz oraz Rozenkiewicz Patryk ( kursant).

Kolejny termin egzaminów poprawkowych jak i dla tych co będą zdawać jako pierwszy termin zostanie podany w późniejszym czasie. 

Gratulacje dla wszystkich za włożony trud i wysiłek w tak trudnych warunkach atmosferycznych! 

Proszę Kolegów o zaktualizowanie swoich danych w Extranecie oraz śledzenie na bieżąco obsady sędziowskiej.

Załącznik16.03.2018 lista startowa sędziów

Egzaminy sędziowskie

imagesW załączeniu podaję wstępny plan egzaminów sędziowskich w dniu 16 marca 2018 r. :

15.45 – 16.10 – zbiórka uczestników – sala konferencyjna ( badania, oświadczenia, sprawy organizacyjne),

16.15- test teoretyczny – klasa A, klasa B ( Sala konferencyjna),

          – test kondycyjny – sędziowie dyspozycyjni ( 8 os. tylko bieg długi)

           – test kondycyjny – sędziowie KL.OKR + ostatni kurs + (Dziekański, Piwoński, Tokarski, Rosiak) – pełny test kondycyjny,

17.15 – test teoretyczny – klasa OKR+ ostatni kurs + sędziowie dyspozycyjni + (Dziekański, Piwoński, Tokarski, Rosiak) –   sala konferencyjna,

           -test kondycyjny – klasa A, klasa B .

18.15 – ogłoszenie wyników, zakończenie egzaminów

Pełny wykaz , kto w którym biegu wystąpi – zawarty jest w załączniku do tego komunikatu. Przypominam o przekazaniu do dnia egzaminów aktualnych badań lekarskich.  

Załącznikegzaminy marzec 2018 BIS

Komisja Egzaminacyjna: 

 1. Ziółkowski Grzegorz,
 2. Bieńkowski Jarosław
 3. Marciniak Szymon
 4. Sokolnicki Paweł 
 5. Marciniak Tomasz
 6. Kurowski Marcin
 7. Garwicki TOmasz
 8. Wituska Małgorzata
 9. Matlęga Łukasz
 10. Machowski Jarosław
 11. Nejman Krzysztof
 12. Domżał Karol
 13. Szczytniewski Damian