Skład osobowy

Przewodniczący Koła Seniora przy POZPN – Krzysztof Pędzierski

 

Na poniższym zdjęciu pełny skład Zarządu i członków Koła Seniora przy POZPN: