Świąteczna Paczka – Post Factum

Minoł  Rok  2020  były  podsumowania , życzenia  świąteczno- noworoczne               

  • Na ostatnin zebraniu   KOŁA SENIORA  w grudniu   2020   z inicjatywy Kolegi  Włodzimierza Morynia powstał  pomysł pomocy – ,,ŚWIĄTECZNA PACZKA,, przy aprobacie  członków  KOŁA I ZARĄDU .  Obdarowanym został Edward  Wilczyński ,były piłkarz  zawodnik – wychowanek  ZKS STOCZNIOWIEC PŁOCK  który  egzystuje w bardzo trudnych warunkach, bez  środków do życia, zchorowany , samotny.  Kolega Włodzimierz   Moryń monitorował egzystencje   E. Wilczyńskiego i znał zakres pomocy kwestii najbardziej palących potrzeb:
  •   Za pełną aprobatą Zarządu KOŁA SENIORA  dokonano tzw. zrzutki i z posiadanych środków postanowiono o zakupie artykułów spożywczych   niezbędnych na wigilijny stół oraz  zebrano  odzież   na okres zimowy (kurtka, swetry itp.)
  •  W dniu 21.grudnia grupa członków koła seniora w osobach: Krzysztof Kacprzak, Jan Błaszczyk, Waldemar Pora oraz Włodzimierz Moryń złożyła wizytę koledze Edwardowi wręczając mu świąteczną paczkę. Pokłosiem tego spotkania  będzie utrzymywanie bliższych kontaktów i w miarę  możliwości dalsze niesienie pomocy.                                                                

Upoważnienie od Polskiego Związku Piłki Nożnej

Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku – w dniu 29 grudnia 2020 roku Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej podjęła Uchwałę, na mocy której PZPN upoważnił Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do wystawiania w sezonie 2020/2021 z upoważnienia PZPN dokumentów potwierdzających członkostwo klubów w danym WZPN i PZPN oraz ich uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu PZPN nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

W związku z powyższym prosimy Kluby starające się o wydanie takiego zaświadczenia o zgłaszanie się drogą mailową na adres mazowiecki@zpn.pl z podaniem pełnych danych klubowych tj. Nazwa Klubu, adres siedziby klubu oraz numer REGON.

Życzenia Świąteczne

Aby przy świątecznym stole,

nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery.

a Nowy rok Niósł ze sobą szczęście i pomyślność

Wszystkim kolegom seniorom związanym z POZPN – byłym sędziom piłkarskim, trenerom, działaczom , zawodnikom klubów Płocka i Okręgu oraz przyjaciołom i sympatykom szczere ciepłe życzenia, zdrowia, przetrwania w krytycznych sytuacjach, pomyślności w życiu osobistym, dobrego planu na spełnienie marzeń, spędzenia okresu świąt w ciepłej rodzinnej atmosferze. Dalszej wytrwałości i współpracy w działaniach organizacyjnych Koła Seniora 

                                                                                                                     Życzy

 Zarząd Koła Seniora POZPN

Turnieje o Puchar Prezesa POZPN

Poniżej w załącznikach zamieszczamy harmonogramy Turniejów o Puchar Prezesa POZPN w rocznikach U-12, U-13, U-14 i U-15. Turnieje odbędą się 28 i 29 listopada na kompleksie boisk „pod balonem”. Ze względu na trwającą Pandemię COVID-19 zmuszeni jesteśmy do zmiany formuły rozgrywek (ograniczenie ilości osób przebywających na obiekcie).

Przypominamy, że każda osoba musi złożyć oświadczenie COVID-19 – osoby niepełnoletnie muszą posiadać oświadczenie podpisane przez rodziców.

Turnieje współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

U-12 ->  pobierz
U-13 ->  pobierz
U-14 -> pobierz 
U-15 -> pobierz 
Oświadczenie -> pobierz