Sędziowanie sparingów – zalecenia.

Od dnia  12.02.2021 zostaje dopuszczona wszelka aktywność na otwartej przestrzeni. W związku z tym sędziowie KS MZPN del. Płock mogą sędziować sparingi z zachowaniem następujących zasad:

1) Każdy sędzia zobowiązany jest do podpisania i przesłania jednorazowo skanu/zdjęcia oświadczenia zawartego w załączniku na adres: obsadawsplock@o2.pl  . (Oryginał oświadczenia należy zachować i przechowywać indywidualnie).
2) Każdy sparing musi zostać zgłoszony drogą sms do referenta obsady.
3) Na każdym meczu musi być opieka medyczna.
4) Na każdym meczu musi zostać sporządzony protokół zawierający nazwiska wszystkich zawodników oraz osób funkcyjnych . Zdjęcie protokołu należy po każdym meczu wysłać na adres: obsadawsplock@o2.pl  (Oryginał protokołu należy zachować i przechowywać indywidualnie).

5) Kierownicy drużyn przekazują sędziom oświadczenie dotyczące posiadania aktualnych badań lekarskich przez zawodników. 

Niestosowanie się do ww. zasad skutkować będzie natychmiastowym zgłoszeniem sprawy do wydziału dyscypliny MZPN. Brak dopełnienia formalności ze strony sędziów, może skutkować karą finansową nałożoną przez Państwową  Inspekcję Sanitarną. 

Uprawnienia administratorów klubowych w systemie extranet tracą ważność w dniu 20 lutego 2021 roku!

Komisja Gier Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Delegatura Płock przypomina o utworzeniu nowych administratorów klubowych w systemie extranet.
Aktualnie nadane uprawnienia utracą ważność z dniem 20 lutego 2021 roku.
Maksymalnie, Klub może założyć 2 konta administratorów.  Limit nie dotyczy osób o funkcji Pracownik Klubu, w związku z czym sugerujemy, aby liczbę administratorów ograniczyć do niezbędnego minimum, natomiast dalszych użytkowników wprowadzać już jako osoby o funkcji Pracownik Klubu (istnieje możliwość zakładania kont trenerom – jako Pracownikom Klubu), i nadać im uprawnienia jedynie do drużyny, którą prowadzą w danym roczniku. 

Instrukcja extranet ADMINISTRATOR -> pobierz
Instrukcja extranet PRACOWNIK -> pobierz

Rozgrywki w rundzie wiosennej sezonu 2020/2021

Komisja Gier MZPN Delegatura Płock poniżej przedstawia zestawienie drużyn, podzielonych na kategorie wiekowe w rundzie wiosennej sezonu 2020/2021. Prosimy zainteresowane kluby o analizę powyższego i w terminie do dnia 9 lutego (wtorek) do godz. 9:00 o przesłanie ewentualnych zmian w zestawieniu. Przy wycofaniu drużyny lub zmianach po opublikowaniu terminarza należy pamiętać o opłatach regulaminowych. 

Zestawienie -> pobierz

Sędziowanie sparingów – zalecenia.

Wobec pojawiających się zapytań  oraz wątpliwości w zakresie sędziowania zawodów sparingowych przedstawiam obowiązujące zalecenia i wytyczne otrzymane z Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w tym zakresie: 

Mecze drużyn młodzieżowych ( do A1 włącznie) sędziujemy  bez żadnych dodatkowych obostrzeń. Pozostałe  mecze sparingowe – wymagane jest, aby każdorazowo  sędzia otrzymał  oświadczenie klubu organizującego spring, że zawodnicy tego klubu są zawodnikami kontraktowymi lub pobierają stypendia sportowe. Oczywiście nie dotyczy to klubów szczebla centralnego. 

Przypominam , że w dalszym ciągu obowiązuje obowiązek zgłaszania każdorazowo meczu do Referenta Obsady. 

Komisja Sędziowska Delegatura Płock 

Świąteczna Paczka – Post Factum

Minoł  Rok  2020  były  podsumowania , życzenia  świąteczno- noworoczne               

  • Na ostatnin zebraniu   KOŁA SENIORA  w grudniu   2020   z inicjatywy Kolegi  Włodzimierza Morynia powstał  pomysł pomocy – ,,ŚWIĄTECZNA PACZKA,, przy aprobacie  członków  KOŁA I ZARĄDU .  Obdarowanym został Edward  Wilczyński ,były piłkarz  zawodnik – wychowanek  ZKS STOCZNIOWIEC PŁOCK  który  egzystuje w bardzo trudnych warunkach, bez  środków do życia, zchorowany , samotny.  Kolega Włodzimierz   Moryń monitorował egzystencje   E. Wilczyńskiego i znał zakres pomocy kwestii najbardziej palących potrzeb:
  •   Za pełną aprobatą Zarządu KOŁA SENIORA  dokonano tzw. zrzutki i z posiadanych środków postanowiono o zakupie artykułów spożywczych   niezbędnych na wigilijny stół oraz  zebrano  odzież   na okres zimowy (kurtka, swetry itp.)
  •  W dniu 21.grudnia grupa członków koła seniora w osobach: Krzysztof Kacprzak, Jan Błaszczyk, Waldemar Pora oraz Włodzimierz Moryń złożyła wizytę koledze Edwardowi wręczając mu świąteczną paczkę. Pokłosiem tego spotkania  będzie utrzymywanie bliższych kontaktów i w miarę  możliwości dalsze niesienie pomocy.