Szkolenie sędziów i egzaminy poprawkowe.

znakWitam! Przypominany Kol. sędziom i obserwatorom,że dzisiaj tj.07.09.2017 r.  o godz.18.00 jest pierwsze szkolenie na Stadionie Wisły Płock. Szkolenie poprowadzi  sędzia asystent międzynarodowy- Kol. Sokolnicki Paweł. Obecność obowiązkowa!!!

Jednocześnie informuję o następnym szkoleniu w dn.19.09.2017 r. oraz egzaminach poprawkowych również w tym samym dniu  na Stadionie Miejskim.

 

Komunikat z dnia 4 września 2017 roku.

wdyscWydział Dyscypliny i Wydział Gier i Ewidencji wzywa kluby do przesłania kopii (skanów) aktualnych licencji lub zaświadczeń dopuszczających do prowadzenia drużyn w określoniej klasie rozgrywkowej wszystkich zatrudnionych w klubie trenerów.

Dokumenty należy przesłać na adres email pozpn@plo.pl

Nie zastosowanie się do powyższego, w terminie 14 dni od ukazania się komunikatu na stronie POZPN, spowoduje wszczęcie przez Wydział Dyscypliny postępowań dyscyplinarnych na podstawie Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018, który przewiduje nałożenie kar finansowych w wysokości nie mniejszej niż 1000 zł.

Egzaminy sędziowskie+ szkolenie

wsedzInformujemy ,że biegowych egzaminów sędziowskich w dn.29.08.2017 nie zaliczyli : Szemborski S. Waćkowski B, Mosakowski Ł. Nowicki M. Teorii nie zaliczyli: Rosiak B, Piwoński A, Tokarski, Waćkowski, Flak, Szczepankiewicz K, Dziepak M, Kamiński K, Lipiński A . W/w Koledzy pozostają do dyspozycji Referenta Obsady. Kol. Lipiński i Kamiński z uwagi na zdane egzaminy w Kozienicach będą brani pod uwagę w obsadzie jedynie jako s.asystenci.

Termin poprawki ustalono wstępnie na 19.09.2017 r.. Godzina poprawki będzie podana w późniejszym terminie.

Pierwsze szkolenie sędziowskie odbędzie się 7 września 2017 r. o godz.18.00  na stadionie Wisły.Obecność obowiązkowa !!!

Osoby odpowiedzialne za ligi z ramienia Wydziału Gier POZPN

wgierWydział Gier i Ewidencji POZPN informuje, iż  w sprawie rozgrywek poszczególnych lig należy się kontaktować według poniższych zapisów:

Grzegorz Sikora – tel.: 533-690-821, e-mail: g.sikora@o2.pl:
Puchar Polski, Liga Okręgowa Seniorów, Klasa B Seniorów,
A1 – Junior Starszy U-19, D1 i D2 Młodzik U-13 i U-12

Andrzej Staśko – tel.: 604-104-262, e-mail: a.stasko@onet.pl:
Klasa A Seniorów, B1 Junior Młodszy U-17, C1 i C2 Trampkarz U-15 i U-14

Piotr Sikora tel.: 505-006-338, e-mail: pozpn@plo.pl:
Puchar Polski, Płockie Ligi U-9, U-10, U11
oraz transfery i uprawnienia zawodników we wszystkich ligach prowadzonych przez POZPN.

 

Potwierdzenie zgłoszeń w Płockich ligach U-9 – U-11

wgierZe względu na otrzymane informacje przekazane przez kluby o zmianach zgłoszeń, poniżej zamieszczamy zestawienie drużyn uczestniczących w rozgrywkach Płockich Lig U-9 – U-11.

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2017 roku prosimy o przekazanie informacji o ewentualnych zmianach zgłoszeń. Po tym terminie wszelkie zmiany pociągną konsekwencje w postaci opłat regulaminowych. Start zaplanowano na 16-17 wrzesień, natomiast w 36 tygodniu roku odbędzie się zebranie organizacyjne z zainteresowanymi klubami. Dokładna data zostanie podana do dnia 31 sierpnia 2017. 

zestawienie -> pobierz