ZARZĄD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ

ZARZĄD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ DELEGATURA MZPN – PŁOCK

PRZEWODNICZĄCY:
Grzegorz Ziółkowski – tel.: 509-368-050, e-mail: bus62@o2.pl


Wiceprzewodniczący:
Szymon Marciniak – d/s organizacyjnych

Paweł Sokolnicki – d/s koordynacji szkolenia

Referent d/s obsady sędziów i obserwatorów:

Tomasz Garwicki – tel.   .  e-mail:   obsadawsplock@o2.pl


Sekretarz:
Wojciech Młotkowski


Członkowie Komisji Sędziowskiej:

Tomasz Marciniak         – Referent  Programu Mentorskiego

Kamil Rzechółko           – Referent  Referatu Szkolenia
Marcin Kurowski           – Referent d/s finansowych                                                                                                                                                

Marcin Flak                     – Referent d/s licencji i ewidencji

 

 


Regulamin Wydziału Sędziowskiego POZPN – pobierz