Skład osobowy

Skład osobowy Wydziału Sędziowskiego Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej:

PRZEWODNICZĄCY:
Grzegorz Ziółkowski – tel.: 509-368-050, e-mail: bus62@o2.pl


Wiceprzewodniczący:
Szymon Marciniak – d/s organizacyjnych
Paweł Sokolnicki – d/s koordynacji szkolenia

 

Referent d/s obsady sędziów i obserwatorów:

Tomasz Garwicki – tel. 662-184-625, e-mail: tomek.garwicki@o2.pl lub  obsadawsplock@o2.pl


Sekretarz:
Małgorzata Wituska


 

Członkowie Wydziału:

Tomasz Marciniak         – Kierownik Programu Mentorskiego
Jarosław Bieńkowski    – Kierownik Referatu Szkolenia
Marcin Kurowski           – Referent d/s finansowych                                                                                                         Ludwik Gościniak          – Referent d/s licencji i ewidencji

 

 


Regulamin Wydziału Sędziowskiego POZPN – pobierz