Składamy kondolencje

Panu Bogusławowi Gostomskiemu, V-ce Przewodniczącemu Klubu Seniora POZPN oraz jego rodzinie najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci TEŚCIOWEJ przesyłają Zarząd i członkowie Klubu Seniora POZPN.

Obowiązkowe składki KFD i KFP – zmiana konta bankowego !

                Informujemy, iż od 1 stycznia br. zgodnie z decyzją podjętą przez Zarząd Fundacji FKSP składka dla członków Fundacji Kolegium Sędziów Piłkarskich jest obowiązkowa i wynosi 90zł [ kwota wypłacanej zapomogi  ok. 7500zł ].

                 Stawki KFD nie ulegają zmianie (  POBIERZ TABELA STAWEK KFD   ). Składki należy opłacić przelewem na konto:  94 1020 3440 0000 7802 0255 4673 do dnia 11.03.2022 r. [ w tytule wpłaty należy napisać imię i nazwisko oraz klasę rozgrywkową]. 

                Zgodnie z uchwałą Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej, każdy sędzia jest zobowiązany do opłacenia składki KFD i KFP –  jest to warunek dopuszczający do egzaminów. 

Zarząd Komisji Sędziowskiej Delegatura MZPN/ Płock