Nowości z Przepisów Gry w piłkę nożną

Najważniejsze zmiany w Przepisach Gry 2019/2020

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, jakie zaszły w Przepisach Gry. Zachęcamy wszystkich działaczy klubowych, trenerów oraz zawodników do zapoznania się z nimi.

Zagranie piłki ręką: tak jak to było dotychczas – każde rozmyślne zagranie, bądź dotknięcie piłki ręką będzie przewinieniem. Zazwyczaj przewinienie będzie również wtedy, gdy piłka dotknie ręki, która w nienaturalny sposób powiększyła obrys ciała, lub ręki, która znajdowała się powyżej tzw. obręczy barkowej (chyba, że wcześniej zawodnik rozmyślnie zagra piłkę inną „dozwoloną” częścią ciała). W tych dwóch przypadkach przewinienie będzie miało miejsce również wtedy, kiedy zanim piłka dotknęła rękę, została zagrana głową, bądź ciałem przez innego zawodnika znajdującego się w bliskiej odległości.

Przewinieniem nie będzie zazwyczaj ukarane, gdy piłka dotknie ręki/ramienia zawodnika bezpośrednio po kontakcie z inną częścią ciała tego zawodnika, bądź innego zawodnika, który przebywa w bliskiej odległości (jako, że wtedy nie ma niemal możliwości uniknięcia tego kontaktu). Przewinieniem nie będzie również, gdy piłka trafi w rękę znajdującą się blisko ciała i nie powiększającej obrysu w sposób nienaturalny, oraz gdy zawodnik upada (względnie wykonuje wślizg) i piłka trafia w rękę, która służy mu do podtrzymania ciała i nie jest nienaturalnie wyciągnięta. czytaj więcej

Konferencja sędziów WS POZPN

Miło nam poinformować, że w dniu 29 czerwca 2019 roku [sobota] o godzinie 16:00 Brwilno , w Leśniczówce Lasy Państwowe, odbędzie się konferencja sędziów z Wydziału Sędziowskiego i zaproszonych gości  Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. W ramach konferencji posumowanie pracy Wydziału Sędziowskiego za miniony sezon 2018/19, oraz wyróżnienia dla sędziów przyznane przez Prezesa POZPN Pana Dariusza Kluge. Organizator zapewnia napoje oraz posiłek. Wpisowe w kwocie 20zł – u kol. M. Kurowskiego płatne przed spotkaniem.

Serdecznie zapraszamy i mamy nadzieje, że frekwencja będzie 100%.

2 Dni Talentu Akademii Młodych Orłów

Kolejny sezon funkcjonowania AMO w Płocku zbliża się do końca. Przed nami nowe wyzwania w sezonie 2019/2020.
Zgodnie z Programem AMO nastąpi weryfikacja umiejętności zawodników, której dokonamy na podstawie testów sprawności ogólnej i specjalnej podczas Dni Talentu.

Jest to jednocześnie szansa dla wszystkich dzieci w przedziale wiekowym – od rocznika 2009 do 2014. Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest spełnienie kilku wymogów. Dziecko musi przystąpić do testów / z wypełnioną dokumentacją / w wyznaczonym terminie, odbyć sprawdziany, wykazując się określoną sprawnością oraz uzyskać wyniki w rankingu poszczególnych grup szkoleniowych na miejscach od 1 do maksymalnie 16.

Zapraszamy rodziców i dzieci, zainteresowane piłką nożną oraz spełniające kryteria wieku, na czerwcowe Dni Talentu, które będą odbywać się od 7.06 do 8.06 2019 r. na Orliku „Jordanek” w Płocku, ul. 4 Pułku Strzelców Konnych.
Druga tura Dni Talentu / wrześniowa / przewidziana jest dla tych kandydatów, którzy z przyczyn obiektywnych nie będą mogli przystąpić do testów w czerwcu.
Dopiero na tej podstawie będzie zweryfikowana i ostatecznie zatwierdzona lista dzieci wyselekcjonowanych do szkolenia w kategoriach: Skrzatów, Żaków i Orlików w sezonie 2019/2020.

Przebieg Dni Talentu AMO Płock wg poniższego harmonogramu:

07.06.2019 piątek
15:30 – 17:30 kategoria Żak F2, rocznik 2012
17:30 – 19:00 kategoria Żak F1, rocznik 2011

08.06.2019 sobota
10:00 – 13:00 kategoria Skrzat G2, rocznik 2014
13:00 – 16:00 kategoria Skrzat G1, rocznik 2013

09.06.2019 niedziela
9:00 – 11:30 kategoria Orlik E2, rocznik 2010
11:30 – 13:00 kategoria Orlik E1, rocznik 2009

Komunikat dotyczący Dni Talentu we wrześniu podany zostanie w późniejszym terminie.
Koordynator Włodzimierz Małowiejski

Zmarł Karol Bobyk.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Karola Bobyka

Odszedł od nas zasłużony działacz piłkarski, Sędzia Honorowy PZPN.

Człowiek pełen życzliwości, który zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 8.03.2019 r. o godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym w Płocku ul. Bielska.