Skład osobowy

Skład osobowy Wydziału Szkolenia Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej:

PRZEWODNICZĄCY:
Włodzimierz Małowiejski – tel.: 795-424-644, e-mail: w.malowiejski@o2.pl


Sekretarz Wydziału:

 


Członkowie Wydziału:

Piotr Cichosz
Zbigniew Tomaszewski
Paweł Grabowski
Jarosław Berliński
Jerzy Gromadziński

 


Regulamin Wydziału Szkolenia POZPN – pobierz