Walne Zebranie Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej

biuroW podziękowaniu za liczne przybycie delegatów klubów zrzeszonych w POZPN na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, informujemy zainteresowanych, że w siedzibie POZPN przy ul. Łukasiewicza 34 można odebrać nagrodę za powyższe. Nagrody przysługują klubom, których delegacji (związani z ich klubem)  brali udział w w/w zebraniu. 

Szkolenia sędziowskie

indeksInformujemy Kolegów, że zakończyliśmy cykl szkoleń ZIMA-WIOSNA 2018. Cieszy wysoka frekwencja oraz aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach, zwłaszcza młodszych Kolegów. Liczymy na jeszcze lepszą frekwencję w szkoleniach w edycji JESIEŃ 2018.

Zgodnie z ustaleniami podsumowana została frekwencja w zakończonych szkoleniach. Koledzy, którzy byli obecni w mniejszej ilości szkoleń niż ustalono-  zobligowani są do uiszczenia opłaty do Referenta Finansowego – Marcina Kurowskiego ( sposób opłaty- do ustalenia bezpośrednio z Kol. Referentem).

Poniżej lista Kolegów oraz należne opłaty do uiszczenia:

Kamiński K, Szczytniewski D, Lewandowski R, Kwasiborski K, Mosakowski Ł, Żłobecki M, Śniecikowski K, Waćkowski B, Dziekański P – wszyscy po 20 zł.

Rzechółko K, Sutkowski M, Ablewski A, Klimkowski H. – 40 zł. 

Szemborski S.- 60 zł. 

Brak wpłaty do dn. 04.06.2018 r . spowoduje odsunięcie Kolegów od prowadzenia spotkań do odwołania.