Walne Zebranie Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej

biuroW podziękowaniu za liczne przybycie delegatów klubów zrzeszonych w POZPN na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, informujemy zainteresowanych, że w siedzibie POZPN przy ul. Łukasiewicza 34 można odebrać nagrodę za powyższe. Nagrody przysługują klubom, których delegacji (związani z ich klubem)  brali udział w w/w zebraniu.