Ustalamy terminy oraz zgłaszamy młodzież do rozgrywek

Wydział Gier i Ewidencji POZPN przypomina, iż na podstawie terminarza kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny  i miejsca rozpoczęcia każdego meczu i wprowadzić do systemu Extranet w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem.

Informujemy także, że do rundy wiosennej (RW) ponownie należy uprawnić zawodników do lig młodzieżowych.

 

REWOLUCJA WS. BADAŃ LEKARSKICH STAŁA SIĘ FAKTEM. ROZPORZĄDZENIE WCHODZI W ŻYCIE!

Po kilkunastu latach starań i prób rewolucja w sprawie badań lekarskich stała się faktem. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w życie wchodzi ustawa w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń. czytaj więcej

Zmiany czasu gry w rozgrywkach młodzieżowych

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje, że w związku z Uchwałą nr I/14 z dnia 28 stycznia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wprowadzenia zmian do systemu Unifikacji organizacji współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej zatwierdzonego uchwałą Zarządu PZPN nr V/95 z dnia 24 maja 2016 roku dot. przyjęcia systemu Unifikacji organizacji współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej, zmianom ulega czas gry w meczach młodzieżowych:

  1. W rozgrywkach kategorii Junior Młodszy (B2-U16/B1-U17) czas gry wynosi 2×45 minut.
  2. W rozgrywkach kategorii Trampkarz (C2-U14/C1-U15) czas gry wynosi 2×40 minut.

Zmiany te obowiązywać będą już od rundy wiosennej obecnego sezonu. Prosimy o wzięcie powyższych zmian pod uwagę przy ustalaniu terminarzy.

 

Program ,,KLUB”- edycja 2019

Budżet Programu wynosi 40 mln zł

Do 15 marca 2019 roku kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2019. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel kwotę 40 mln zł. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do 15 maja 2019 r.

czytaj więcej

Zmiany w systemie Extranet !!! – RODO

Informujemy, że ze względu na wymagania związane z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w dniu 31.01.2019 roku  wprowadzone zostały  następujące zmiany w funkcjonalności systemu Extranet:

1.W procesie pierwszej rejestracji zawodnika w systemie Extranet klub będzie musiał obowiązkowo dołączyć w systemie Extranet skan/zdjęcie formularza rejestracyjnego.

2.Każdy użytkownik systemu Extranet przed startem rundy wiosennej sezonu 2018/19 będzie musiał zostać zweryfikowany.

czytaj więcej

PRZEŁOMOWA CHWILA W ZAKRESIE BADAŃ LEKARSKICH DLA SPORTOWCÓW

Prezentujemy historię prac nad zmianą rozporządzenia w sprawie badań lekarskich dla sportowców, o którą świat sportu walczy od 2004 roku. Właśnie wtedy nastąpiła bowiem ostatnia zmiana przepisów w tym zakresie. Wreszcie, po kilkunastu latach bezskutecznych prób, sprawa nabrała tempa i wkrótce może nastać końcowy efekt zadowalający, uprawiający sport dzieci i młodzieży, a także wielu działaczy, trenerów, a przede wszystkim zawodników – amatorów.

czytaj więcej