Ustalamy terminy oraz zgłaszamy młodzież do rozgrywek

Wydział Gier i Ewidencji POZPN przypomina, iż na podstawie terminarza kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny  i miejsca rozpoczęcia każdego meczu i wprowadzić do systemu Extranet w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem.

Informujemy także, że do rundy wiosennej (RW) ponownie należy uprawnić zawodników do lig młodzieżowych.