Zmarł Karol Bobyk.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Karola Bobyka

Odszedł od nas zasłużony działacz piłkarski, Sędzia Honorowy PZPN.

Człowiek pełen życzliwości, który zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 8.03.2019 r. o godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym w Płocku ul. Bielska.

Ustalamy terminy oraz zgłaszamy młodzież do rozgrywek

Wydział Gier i Ewidencji POZPN przypomina, iż na podstawie terminarza kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny  i miejsca rozpoczęcia każdego meczu i wprowadzić do systemu Extranet w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem.

Informujemy także, że do rundy wiosennej (RW) ponownie należy uprawnić zawodników do lig młodzieżowych.

 

REWOLUCJA WS. BADAŃ LEKARSKICH STAŁA SIĘ FAKTEM. ROZPORZĄDZENIE WCHODZI W ŻYCIE!

Po kilkunastu latach starań i prób rewolucja w sprawie badań lekarskich stała się faktem. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w życie wchodzi ustawa w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń. czytaj więcej