Zmiany w regulaminie na sezon 2017/18r

pobrane2Podczas zebrania z klubami w dniu 11.08 omówiono istotne  zmiany w regulaminie na sezon 2017/18 r. Ponadto poruszano sprawy związane z zachowaniem ustalonych terminów przez kluby w systemie extranet;  dotyczy w szczególności: ustalania terminów i godzin  spotkań – 14 dni przed rozgrywkami, uprawnianie drużyn do rozgrywek -10 dni przed rozgrywkami, uprawnianie zawodników -2 dni przed kolejką w trakcie rozgrywek, akceptacji zmian spotkań przez drużynę przeciwną – 24 h od otrzymania propozycji.

Dla klubów, które nie uczestniczyły w zebraniu poniżej plik do pobrania z informacją o zmianach w regulaminie.                                                                                                                            

szczegóły -> pobierz