Zwrot strojów sportowych

biuroPrzypominamy wszystkim drużynom uczestniczącym w rozgrywkach Płockich Lig w sezonie 2016/2017 (które nie zgłosiły się ponownie do tych samych roczników w sezonie 2017/2018), o ostatecznym terminie zwrotu sprzętu przekazanego przez POZPN do dnia 21.08.2017. Brak zwrotu spowoduje wystawienie rachunku na sumę zawartą w zobowiązaniu podpisanym przez kluby.