Sędziowie – stosowanie się do wytycznych i zaleceń.

żółta Szanowni Koledzy. Po inauguracji Pucharu Polski 60% sporządzonych sprawozdań z zawodów przez sędziów była niekompletna. Znaczy to, że nie wszyscy odrobili pracę domową – nie zapoznali się z wytycznymi jakie obowiązują już w nowym sezonie rozgrywkowym 2017/2018. Chciałbym przypomnieć  jeszcze raz na skrupulatność w zakresie odnotowywania między innymi; oświadczeń badań lekarskich, licencji trenerskich , opieki medycznej itp. zgodnie z wymogami   regulaminu Rozgrywek MZPN. A na koniec sprawa priorytetowa – podpisy kierowników obu drużyn. Pochwała natomiast należy się tym, którzy spełnili oczekiwania Wydziału Gier i Wydziału Sędziowskiego POZPN  w tym zakresie, a byli to : kol. Ciepliński Mateusz, kol. Kaniewski Waldemar, kol. Młotkowski Wojciech i kol. Matlęga Łukasz – w/w koledzy w 100% rewelacyjnie podeszli do  swoich obowiązków.  Apeluje więc, aby w kolejnych już mistrzowskich spotkaniach nie zabrakło w dokumentacji meczowych obowiązkowych wpisów, i tylko były same pochwały.  Jestem przekonany, że mój apel oraz prośba zostanie odebrana jako czynnik mobilizujący, i nie będzie konieczności zmiany koloru kartki.                                                                                                  

Życzę więc w tym nowym sezonie samych dobrych decyzji .