OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DLA SĘDZIÓW I OBSERWATORÓW

karyWydział Sędziowski Płockiego Związku Piłki Nożnej przypomina, że w dniu dzisiejszym 12 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 17:30 ( Płock , siedziba OZPN ul. Łukasiewicza 34 ) odbędzie się szkolenie sędziowskie. Tematem szkolenia zagadnienie zawsze aktualne – kary indywidualne, które poprowadzi prelegent kolega Tomasz Marciniak.

Obecność na ostatnim szkoleniu w rundzie wiosennej sezonu 2016/2017  jest obowiązkowa. 

Sędzia Asystent Mazowiecki

ayatent   Zarząd Kolegium Sędziów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej podjął decyzję o utworzeniu grupy sędziów Asystentów Mazowieckich. Od nowego sezonu rozgrywkowego 2017/2018 na zawody szczebla czwartej i wyższej, ligi, będą tylko delegowani asystenci, którzy w terminie 28 lipca 2017 roku w Radomiu odbędą zgrupowanie dla kandydatów sędziów asystentów mazowieckich – szczegóły szkolenia zostaną przekazane w terminie późniejszym.  Z ramienia Wydziału Sędziowskiego Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej zgłoszono następujących kandydatów na Asystentów Mazowieckich :

 1. Brzyski Damian
 2. Ciepliński Mateusz
 3. Domżał Karol
 4. Jędrzejak Damian
 5. Jędrzejak Piotr
 6. Kamiński Krzysztof
 7. Klimkowski Hubert
 8. Kowalski Mateusz
 9. Kurowski Marcin
 10. Lipiński Ariel
 11. Lewandowski Radosław
 12. Majewski Adrian
 13. Machowski Jarosław
 14. Młotkowski Wojciech
 15. Oleksiewicz Dariusz
 16. Passon Paweł
 17. Szczepankiewicz Jakub
 18. Szczytniewski Damian
 19. Żłobecki Maciej.

images Szanowna Koleżanko, Szanowni Koledzy.

 Chciałbym poinformować, że pierwszy raz w tej rundzie wiosennej, sezonu 2016/2017 doszło do zamiany sędziów bez zgody Referenta Obsady. Sprawa niniejsza została potraktowana jako incydent, zaś sędziowie którzy naruszyli zapisy regulaminu oraz zalecenia władz sędziowskich Płockiego Związku Piłki Nożnej, po stosownych wyjaśnieniach zobowiązali się do szanowania norm , zasad oraz dobrych zwyczajów. Niemniej jednak, jeśli podobny epizod będzie miał miejsce , naruszeniami norm regulaminu zajmie się wyłącznie organ dyscyplinarny Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

Zgłoszenia drużyn w rozgrywkach POZPN na sezon 2017/2018

wgierPoniżej zamieszczamy formularz zgłoszeniowy drużyn do rozgrywek prowadzonych przez POZPN w sezonie 2017/2018. Termin złożenia w/w upływa z dniem 20.06.2017 roku. 

Informujemy, iż w przypadku lig w rocznikach od U-9 do U-11 możliwe jest ograniczenie ilości drużyn startujących w rozgrywkach (w tej opcji decydować będzie kolejność zgłoszeń).

formularz -> pobierz