Zmiany w systemie Extranet !!! – RODO

Informujemy, że ze względu na wymagania związane z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w dniu 31.01.2019 roku  wprowadzone zostały  następujące zmiany w funkcjonalności systemu Extranet:

1.W procesie pierwszej rejestracji zawodnika w systemie Extranet klub będzie musiał obowiązkowo dołączyć w systemie Extranet skan/zdjęcie formularza rejestracyjnego.

2.Każdy użytkownik systemu Extranet przed startem rundy wiosennej sezonu 2018/19 będzie musiał zostać zweryfikowany.

Ad.1

Po aktualizacji systemu Extranet w procesie rejestracji zawodnika pojawi się możliwość dołączania przez klub skanu/ zdjęcia formularza rejestracyjnego. Po stronie pracownika WZPN będzie dodana możliwość podejrzenia formularza rejestracyjnego załączonego przez klub.

Na chwilę obecną(okres przejściowy) rejestrowanie nowego zawodnika będzie odbywało się tak, jak do tej pory-dołączenie skanu/zdjęcia formularza rejestracyjnego bezpośrednio w systemie Extranet nie będzie jeszcze obowiązkowe. Prosimy jednak zapoznać się z nową funkcjonalnością, gdyż od kwietnia 2019 roku dołączenie przez klub skanu/ zdjęcia formularza rejestracyjnego zawodnika bezpośrednio w systemie Extranet będzie obowiązkowe i bez tego nie będzie możliwe zarejestrowanie nowego zawodnika. Możliwość załączenia formularza będzie miał tylko użytkownik klubowy, nie będzie mógł tego w jego imieniu dokonać pracownik WZPN.

Pracownik WZPN będzie widział w systemie Extranet wniosek o rejestrację nowego zawodnika wraz z załączonym przez klub skanem formularza rejestracyjnego. Jeśli dokument będzie poprawny, pracownik WZPN zarejestruje zawodnika. Jeśli zaś będzie niepoprawny /nieczytelny pracownik odrzuci taki wniosek, a klub będzie musiał załączyć poprawiony formularz rejestracyjny w celu ponownej weryfikacji.

Instrukcja rejestracji nowego zawodnika zawierająca opis dołączania skanu formularza rejestracyjnego -> pobierz

Ad.2

Weryfikacja będzie polegała na podaniu swoich danych podczas logowania do systemu w celu weryfikacji, czy osoba która używa danego konta jest faktycznie tą osobą, na którą to konto jest zarejestrowane.

W przypadku 3-krotnego wprowadzenia niepoprawnych danych, konto użytkownika zostanie zablokowane, a użytkownik będzie musiał skontaktować się z infolinią PZPN, tel. (22) 55 12 300, e-mail:wsparcie@pzpn.pl w celu założenia poprawnego konta.

Jeżeli któryś z użytkowników wie, że używa obecnie konta zarejestrowanego na inną osobę, prosimy o wcześniejszy kontakt z infolinią PZPN tel. (22) 55 12 300, e-mail:wsparcie@pzpn.pl w celu założenia poprawnego konta.

źródło PZPN