Wyrazy współczucia Jarku

Składamy kondolencje i wyrazy współczucia naszemu koledze Jarkowi Berlińskiemu z powodu śmierci ojca. 

Łączymy się w bólu z Tobą Jarku
Prezes, Zarząd, Biuro, działacze POZPN oraz trenerzy AMO