Wyjazd delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawcze MZPN

biuroPrzypominamy wszystkim delegatom POZPN na Walny Zjazd Sprawozdawczy Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, że autokar zostanie podstawiony na teren starego Dworca PKS przy ul. Jachowicza o godz.10:30. Wyjazd o godzinie 11:00.