Obchody 40-lecia POZPN

biuroPrzypominam wszystkim zainteresowanym przedstawicielom klubów, którzy jeszcze nie odebrali zaproszeń o wizytę w biurze POZPN.

Jednocześnie przypominam wszystkim, że swój udział w obchodach należy potwierdzić najpóźniej do dnia 8 grudnia 2017 roku. Brak potwierdzenia spowodują skreślenie z listy gości 40-lecia POZPN.