Wyjazd na Walny Zjazd Sprawozdawczy MZPN

biuroPrzypominamy wszystkim delegatom na Walne Zebranie Sprawozdawcze Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, że odjazd autokaru na w/w zaplanowano na 22 września 2017 roku o godz.: 11:00 – ze starego dworca PKS przy ul. Jachowicza. Prosimy o punktualne przybycie.