Sędzia Asystent Mazowiecki sezon 2017/2018

ayatent Szanowni Koledzy. Uprzejmie informuję, że do dnia 29 czerwca 2017 roku wszystkie osoby, które znalazły się na liście kandydatów do grupy sędziów Asystentów Mazowieckich na sezon 2017/18 zobowiązane są do przesłania mailem lub sms do Referenta Obsady, informacji o potwierdzeniu swojej obecności na zgrupowaniu w dniu 28 lipca 2017 roku w Radomiu. Brak aktywności w niniejszej sprawie spowoduje skreśleniem z listy. Sprawę proszę traktować jako pilną.

Poniżej sędziowie kandydaci na sędziów Asystentów Mazowieckich:

  1. Bieńkowski Jarosław, 2. Brzyski Damian, 3. Domżał Karol, 4. Ciepliński Mateusz, 5. Jędrzejak Damian, 6. Jędrzejak Piotr, 7. Kamiński Krzysztof, 8. Klimkowski Hubert, 9. Kowalski Mateusz, 10. Kurowski Marcin, 11. Lipiński Ariel, 12. Lewandowski Radosław, 13. Majewski Adrian, 14. Machowski Jarosław, 15. Młotkowski Wojciech, 16. Oleksiewicz Dariusz, 17. Passon Paweł, 18. Szczepankiewicz Jakub, 19. Szczytniewski Damian, 20. Żłobecki Maciej. 

W imieniu WS POZPN- Tomasz Garwicki