Ramowy Terminarz rundy wiosennej sezonu 2015/2016

wgierPoniżej zamieszczamy wstępny ramowy terminarz rundy wiosennej sezonu 2015/2016. Jednocześnie informujemy, że terminarze lig młodzieżowych mogą ulec zmianie ze względu na możliwość zgłaszania (bądź wycofania) przez kluby swoich drużyn z poszczególnych roczników grup młodzieżowych (najpóźniej do dnia 10 lutego 2016 roku). Po tym terminie drużyny klubów, które nie poinformują Wydziału Gier i Ewidencji POZPN o jakiejkolwiek zmianie, zostaną przydzielone do kategorii wiekowych na podstawie przebiegu rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2015/2016.

Przypominamy, że na kluby które wycofają drużyny młodzieżowe po opublikowaniu terminarza zostaną nałożone opłaty regulaminowe (paragraf 25 pkt. 21 a MZPN). 
Prosimy o terminowe przesyłanie informacji. 

Ramowy terminarz rundy wiosennej sezonu 2015/2016 -> więcej