Kurs Pierwszej Pomocy przedmedycznej

Informujemy wszystkich, którzy się zgłosili na kolejny Kurs Pierwszej Pomocy przedmedycznej, że kurs odbędzie się w siedzibie MZPN Delegatura Płock w dniu 21 lutego o godzinie 17:00.