Zmiany w regulaminie

Szanowni Państwo,

 

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje, że na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2023 roku Zarząd PZPN przyjął Uchwałę nr II/36 w sprawie zmiany Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

Zmianie uległy postanowienia § 12 ust. 4 Uchwały. Zgodnie z przyjętym brzmieniem:

„W rozgrywkach innych niż wskazane w ust. 3, na ławce rezerwowych, poza 9 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokoły, może przebywać 7 oficjalnych przedstawicieli klubowych, w tym trener, asystent trenera, kierownik drużyny, lekarz i masażysta. Nazwiska tych osób winny być wpisane do protokołu”.

Przyjęta zmiana oznacza, że zwiększona, do 9 zawodników, została dopuszczalna liczba zawodników rezerwowych we wszystkich rozgrywkach prowadzonych przez PZPN i Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, w których do tej pory ta liczba wynosiła 7 zawodników.

Biorąc pod uwagę zmianę przepisu Mazowiecki ZPN informuje, że od rundy wiosennej sezonu 2022/2023 na ławce rezerwowych może przebywać 9 zawodników, Co ważne ilość zmian w rozgrywkach nie uległa zmianie.

W związku z powyższym zobowiązuje się Kluby – gospodarzy zawodów – do zapewnienia dodatkowo dwóch miejsc siedzących w przypadku takiej konieczności zgłoszonej przez zespół gości.