Działo się w marcu….

        Na cyklicznym  otwartym spotkaniu  Koła Seniora w dniu  27.03.br podsumowano szereg inicjatyw,w których brali aktywny udział koledzy naszego Koła.

1.W dniu 8.03.2019 na Cmentarzu Komunalnym w Płocku odbył się pogrzeb zasłużonego sędziego i obserwatora W.S. P.O.Z.P.N. Karola Bobyka,złożono wiązanki kwiatów oddając cześć naszemu przyjacielowi.

2.Spóźnione pożegnanie zmarłego w 2016 roku Michała Ogrodowicza,wychowanka Wisły Płock odbyło się 10.03.br na Cmentarzu Komunalnym w Płocku.Przy nowym pomniku ufundowanym ze składek darczyńców w obecności krewnej-cioci Michała Pani Anny Ogrodowicz,członkowie Zarządu Koła,przyjaciele zapalili symboliczne znicze.

3.Kolejnym z kategorii smutnych spotkań środowiska piłkarskiego był pogrzeb Ludwika Gościniaka w dniu 16.03.2019 na Cmentarzu w Radziwiu.Koledzy,przyjaciele z P.O.Z.P.N. oraz przedstawiciele M.Z.P.N.godnie pożegnali Kol. Ludwika jednego z założycieli Koła Seniora.

4.Zarząd Koła usilnie pracuje nad organizacją II Memoriału Zdzisława Grausberga.Powstała koncepcja,aby impreza ta miała charakter  zabawy-pikniku,a do udziału zaproszono zespoły „weteranów 50 +”z płockiego okręgu.Udział wezmą zespoły: Koło Seniorów,Wydział  Sędziowski P.O.Z.P.N. ,Kasztelan Sierpc,Świt Staroźreby-gospodarz turnieju.  III  Memoriał  Z.Grausberga odbędzie się 3.05.2019 . Sprawy organizacyjne zostaną uzgodnione na spotkaniu,które odbędzie w dniu 5.04.2019 w Staroźrebach.

5.W dniu  19.03.2019 do Zarządu Koła wpłynęło pismo od zespołu d/s Nazewnictwa ulic Urzędu Miasta Płocka będące odpowiedzią na wniosek Zarządu o nadanie imienia Władysława  Łukasika nowemu stadionowi w Borowiczkach.Decyzja zapadnie na najbliższym posiedzeniu Zespołu Urzędu Miasta.

6. Akces wstąpienia w szeregi Koła Seniora wyraził  Kolega Wiesław Tarkowski.Serdecznie witamy.

 

                                                                                                                        Sekretarz Koła Seniora

                                                                                                                         Bogdan Wieczorek