Rusza proces licencyjny dla klubów

  klic Działając na podstawie Uchwały nr II/27 z dnia 19.02.2015 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia „Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2015/2016 i następne”, w dniu 23.04.2015r. Zarząd Mazowieckiego ZPN przyjął Uchwałę nr 1 Komisji ds. Licencji Klubowych w sprawie uszczegółowienia wymogów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2015/2016 i następne wraz z załącznikiem, który stanowi integralną część Uchwały nr II/27 PZPN.

         Jednocześnie informujemy, że termin składania wniosków licencyjnych dla klubów IV ligi i klasy Okręgowej upływa z dniem 15.05.2015r., dla pozostałych klas rozgrywkowych z dniem 31.05.2015r. Niedotrzymanie terminu, zgodnie z Uchwałą nr 1 Komisji ds. Licencji Klubowych MZPN przyjętą przez Zarząd MZPN, może skutkować nałożeniem sankcji dyscyplinarnych. Wypełnione wnioski należy dostarczyć osobiście lub przesłać drogą elektroniczną do siedziby POZPN.


 Dokumenty:
„Podręcznik licencyjny dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2015/2016” – pobierz


„Uchwała nr 1 Komisji ds. Licencji Klubowych Mazowieckiego ZPN” – pobierz


  Załącznik nr 1 do Uchwały – pobierz


„Wniosek o nadanie licencji klubowej – IV liga i niższe klasy rozgrywkowe” – pobierz