Komunikat-sprawozdanie z działalności Koła Seniora

Płock 31.12.2019

KOMUNITAT Nr. 9/2019

Koła Seniora Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej

 

Skład Zarządu:

Przewodniczący                                                           Pędzierski Krzysztof

Vice – Przewodniczący                                                  Kostrzewski Paweł

Sekretarz                                                                     Wieczorek Bogdan

Skarbnik                                                                      Kołowrocki Janusz

Członek Zarządu                                                          Bilicki Janusz

 

 1. W roku 2019 odbyto 9 planowych spotkań oraz 1 poza terminem.
 2. W dniu 3.12.2018 Prezes Zarządu POZPN Pan Dariusz Kluge zaprosił na Zarząd POZPN członków Zarządu Koła Seniora w osobach Prezes Pędzierski Krzysztof, Sekretarz Wieczorek Bogdan celem omówienia wcześniejszych przemyśleń członków Koła a mianowicie:
 3. Miesiąc wrzesień miesiącem Młodego Piłkarza – niestety nie spotkało się to z większym zrozumieniem. Do tematu więcej nie wracano.
 4. Przedstawiono sytuację odnośnie nagrobku Michała Ogrodowicza. Prezes Dariusz Kluge przekazał na ten cel pewne określone środki finansowe. W dniu 10.03.2019 po wielomiesięcznych zabiegach i gromadzeniu środków od darczyńców na Cmentarzu Komunalnym w Płocku odbyła się spóźniona o kilka lat uroczystość godnego pożegnania zmarłego w 2016r wychowanka Wisły Płock Michała Ogrodowicza. Członkowie Koła Seniora w obecności najbliższej krewnej-cioci Pani Anny Ogrodowicz oraz grupy przyjaciół, których reprezentował  Artur Kapela, przyjaciel Michała z boiska, zapalili symboliczne znicze na nowym pomniku, postawionym ze środków zgromadzonych przez darczyńców. Mowę pożegnalną wygłosił w imieniu Koła Seniora Przewodniczący Koła Krzysztof Pędzierski.
 5. W dniu 19.01.2019 w związku ze śmiercią byłego bramkarza Wisły Płock Jacka Zdrojewskiego w poczcie sztandarowym uczestniczył nasz kolega z Koła Seniora Andrzej Więckiewicz.
 6. Powołano zespół w osobach Cytryniak Zbigniew, Kostrzewski Paweł Wieczorek Bogdan, oraz osoby do konsultacji w osobach Pędzierski Krzysztof i Łakomski Mirosław do napisania Informatora Koła Seniora POZPN z okazji 5 lecia istnienia.
 7. W dniu 15.02.2019 Zarząd i Członkowie Koła Seniora uczestniczyli w wernisażu i 25 lecia pracy dziennikarskiej Naszego kolegi Zbigniewa Pawłowskiego w Muzeum Mazowieckim. Symboliczną statuetkę drogiemu jubilatowi wręczył Prezes Koła Seniora Krzysztof Pędzierski.
 8. W dniu 26.11.2018 i 25.02.2019 zostały złożone wnioski do Urzędu Miasta o nadanie stadionowi Stoczniowca Płock im. Braci Kotarskich i stadionowi w Borowiczkach im. Władysława Łukasika.
 9. W dniu 16.03.2019 Koło Seniora POZPN uczestniczyło w pogrzebie zasłużonego sędziego i obserwatora WS MZPN i POZPN oraz członka założyciela Koła Seniora POZPN Ludwika Gościniaka.
 10. W dniu 12.04.2019 odbyło się spotkanie Wielkanocne.

       Spotkanie Wielkanocne wzorem lat poprzednich było częściowo odpłatne.                                                      

 1. Ustalono skład osobowy na Zebranie Sprawozdawcze POZPN (Pędzierski Krzysztof, Kostrzewski Paweł, Wieczorek Bogdan).
 2. Dnia 3.05.2019 przy wydatnej pomocy finansowej Prezesa POZPN Pana Dariusza Kluge oraz Prezesa Świtu Staroźreby Pana Krzysztofa Szałańskiego, w Staroźrebach na boisku Orlika odbył się II Memoriał im Zdzisława Grausberga Oldboy 50+o Puchar Prezesa POZPN. W Memoriale uczestniczyły cztery drużyny, a mianowicie: Koło Seniora POZPN, WS Płock, Kasztelan Sierpc, Świt Staroźreby.
 3. Wyniki Memoriału kształtowały się następująco

 

 

Drużyna

1

2

3

4

PKT.

Bramki

Miejsce

1.

Kasztelan Sierpc

 

2:1

4:1

2:0

9

8:2

I

2.

Świt Staroźreby

1:2

 

5:0

1:2

3

7:4

II

3.

WS Płock

1:4

0:5

 

3:0

3

4:9

IV

4.

Koło Seniora POZPN

0:2

2:1

0:3

 

3

2:6

III

 

 

 1. Koło Seniora w miesiącu czerwcu otrzymało zaproszenie z Klubu Olimpijczyka na Piknik Olimpijski. Z uwagi na liczne obowiązki członków Zarządu tym razem nie mogliśmy uczestniczyć w uroczystościach. Niemniej kilku naszych kolegów godnie reprezentowało Koło Seniora, min Gostomski Bogusław, Kosz Bogdan, Sznajder Tadeusz.
 2. W dniu 17.07.2019 Koło Seniora POZPN uczestniczyło w pogrzebie zasłużonego sędziego i obserwatora WS MZPN i POZPN oraz członka założyciela Koła Seniora POZPN Henryka Markiewicza. Mowę pożegnalną wygłosił w imieniu Koła Seniora Przewodniczący Koła Krzysztof Pędzierski.
 3. Podjęto decyzję o uhonorowaniu członków Koła Seniora w 2019r statuetkami. Wyróżnieni to: Moryń Mirosław,  Kołowrocki Janusz, Kożuszek Stanisław, Wiśniewski Jerzy, Prezes POZPN Kluge Dariusz, Dyrektor Biura POZPN Sikora Piotr.
 4. Podjęto decyzję w sprawie Wigilijnej kolacji z okazji 5 lecia Koła Seniora. Kolacja odbędzie się w lokalu „Niebo w Gębie” przy ulicy Łukasiewicza 28. Z tej okazji Zarząd Koła Seniora podjął decyzję o uhonorowaniu członków założycieli Koła Seniora medalami okolicznościowymi (kolekcjonerskie). Są to osoby: Bilicki Janusz, Budzyński Jan, Jakóbowski Zbigniew, Kamiński Wiesław, Kołowrocki Janusz, Kordulasiński Marek, Kostrzewski Paweł, Kosz Bogdan, Kotarski Zdzisław, Kruszewski Wiesław, Malanowski Sławomir, Marcinkowski Mariusz, Mikołajewski Romuald, Pędzierski Krzysztof, Pianowski Włodzimierz, Prątnicki Waldemar, Prosowski Tadeusz, Sobczak Henryk, Stręciwilk Krzysztof, Szer Wiesław, Sznajder Tadeusz, Wieczorek Bogdan, Wiśniewski Jerzy oraz Prezes POZPN Kluge Dariusz.
 5. Podjęto również decyzję o uhonorowaniu z tej okazji członków Koła Seniora odznakami honorowymi POZPN. Są to osoby: Złotymi: Gostomski Bogusław, Kostrzewski Paweł, Kosz Bogdan, Kotarski Zdzisław, Kożuszek Stanisław, Molski Wojciech, Pędzierski Krzysztof, Pianowski Włodzimierz, Stręciwilk Krzysztof, Więcek Marian, Wiśniewski Jerzy, Zamorski Henryk.
 6. Wzorem lat poprzednich odwiedzono 51 grobów w dniu Święta Zmarłych.
 7. Przypominamy i zachęcamy wszystkich członków Koła do odwiedzania strony internetowej POZPN – pozpn.plo.pl. Strona została uruchomiona, aby można na bieżąco śledzić prace Koła. Jak na stronę się zalogować informacja poniżej.

 W górnym menu zakładka Koło Seniora. W zakładce tej znajduje się Skład Osobowy i Regulamin. Aby zapoznać się z komunikatami i bieżącą działalnością Koła należy w menu INFORMACJE WYDZIAŁÓW POZPN znajdującej się po prawej stronie poniżej kliknąć zakładkę  Koło Seniora i wtedy otworzy się strona z komunikatami oraz będą aktualne informacje na temat naszej działalności. Istnieje możliwość uruchomienia galerii wspomnień, gdzie można zamieszczać stare pamiątki klubowe i. t. d.

 1. Terminy comiesięcznych spotkań Zarządu Koła Seniora w siedzibie POZPN w 2020r. Na listopadowym posiedzeniu Zarządu Koła Seniora POZPN na podstawie wielu głosów członków Koła, Zarząd podjął  decyzję, aby comiesięczne spotkania odbywały się w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 17:00. Proponowane terminy to:  31 styczeń, 28 luty, 27 marzec, 24 kwiecień, 29 maj, 19 czerwiec, 25 wrzesień,                            23 październik, 27 listopad. Są to terminy spotkań otwartych Zarządu, na które zapraszamy członków Koła jak również chętnych do wstąpienia do Koła. UWAGA!!!. W przypadku gdy będzie to kolidowało z terminem rozgrywanego meczu przez Wisłę Płock spotkanie Koła Seniora odbędzie się w ostatnią środę miesiąca godz. 17:00 W okresie wakacyjnym Zarząd Koła Seniora POZPN nie odbywa spotkań.
 2. Wstępny termin spotkania Wielkanocnego w przyszłym roku planowany jest na 04.2020r.
 3. Wstępny termin spotkania Opłatkowego w przyszłym roku planowany jest na 12.2020r lub 11.12.2020r.
 4. W roku sprawozdawczym do Koła wstąpiło 11 członków tj. Błaszczyk Jan, Brzeski Zygmunt, Kukuła Dariusz, Leliński Andrzej, Machała Sylwester, Małowiejski Bogdan, Romanowski Grzegorz, Słabkowski Witold, Sokołowski Zbigniew, Tarkowski Wiesław, Więcek Marian. Niestety ubyło nam też trzech członków Koła Seniora, a mianowicie Gościniak Ludwik, Markiewicz Henryk oraz Floręcki Lech. Obecnie Koło liczy 58 członków.
 5. Koło Seniora otrzymało duże wsparcie organizacyjne od kolegi Cytryniaka Zbigniewa, który asystuje Nam na posiedzeniach Zarządu, mocno angażując się w prace Zarządu, jednocześnie przejął obowiązki redagowania Naszej strony internetowej.
 6. Plan pracy Zarządu Koła Seniora POZPN na 2020r zostanie przedstawiony na stronie internetowej POZPN w terminie późniejszym po zamknięciu działalności w roku 2019r. Sposób zalogowania się na stronę internetową czytaj pkt. 18.
 7. Na comiesięcznym spotkaniu Zarządu 31.01.2020 będzie można odebrać zamówione zdjęcia (dopłata 5zł), jednocześnie złożyć zamówienie na zdjęcia indywidualne robione podczas spotkania Wigilijnego, u naszego foto Bogusia przeglądając przygotowaną paletę zdjęć. Można też wcześniej odebrać zdjęcia kontaktując się z Sekretarzem Koła tel. 730-840-960.
 8. Wstępnie ustalono, że w lokalu „Niebo w gębie” w dniu 4 kwietnia odbędzie się planowane spotkanie sprawozdawczo – wyborcze z wyborem nowych władz Koła Seniora. Część druga spotkania przeznaczona na spotkanie Wielkanocne, które zgodnie z przyjętą zasadą będzie odpłatne, tj. ca 40zł – 50zł. Wpłaty będzie można dokonywać już od pierwszego spotkania Zarządu. Ostateczny termin określamy na dzień 03.2020r. Brak potwierdzenia jest jednoznaczne z rezygnacją uczestnictwa w drugiej części spotkania.
 9. W miesiącu styczniu Zarząd planuje wyjazdowe spotkanie z Prezesem MZPN Zdzisławem Łazarczykiem celem określenia naszej sytuacji w strukturach Związku i przedstawienie Naszym Wyborcom na spotkaniu sprawozdawczo – wyborczym w dniu 4.04.2020r.
 10. Zarząd Koła w terminie styczniowym złoży sprawozdanie finansowe z działalności za 2019r na ręce Zarządu POZPN. Sprawozdanie będzie do wglądu na każdym posiedzeniu Koła u sekretarza.
 11. Dnia 2.02.2020r w godz. 11:00 – 14:00 na stadionie Wisły Płock pod „Balonem” odbędzie się Turniej Piłkarski Trzech Bramkarzy (pomysłodawca turnieju Koło Seniora) poświęcony pamięci przedwcześnie zmarłym bramkarzom Wisły Płock: Michała Ogrodowicza, Jacka Zdrojewskiego, Jacka Lasockiego. Zarząd Koła Seniora POZPN serdecznie zaprasza członków Koła wraz z rodzinami do uczestniczenia w tym szczytnym turnieju. Szczegółowe informacje w tej sprawie ukażą się na stronie POZPN i Wisły Płock (organizatora turnieju) w najbliższym czasie.

Sekretarz Koła Seniora                                       Przewodniczący Koła Seniora

   Wieczorek Bogdan                                                Pędzierski Krzysztof