Komunikat Zarządu KS MZPN 06/09/2020

Zarząd KS MZPN informuje o zgrupowania sędziów III ligi i Asystentów Mazowieckich w dniu 24.09.2020r. 

Zarząd KS Mazowieckiego ZPN informuje, że w załączeniu znajduje się Program zgrupowania Sędziów III ligi MZPN i Asystentów Mazowieckich.

Program_zgrupowania

Komisja Sędziowska Delegatura Płock

Zmarł TOMASZ WRÓBEL

Z ogromnym żalem i wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2020 roku zmarł w wieku 59 lat Przewodniczący Komisji Sędziowskiej Delegatury Mazowieckiego ZPN w Radomiu, nasz Kolega Tomasz Wróbel.

W organizacji sędziowskiej, oprócz wykonywania obowiązków sędziego piłkarskiego oraz obserwatora, piastował różne funkcje w strukturach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Radomiu i Kolegium Sędziów Mazowieckiego ZPN.

Od początku sezonu 2015/2016  Przewodniczący WS w Radomiu (obecnie KS Delegatury Radom).

Odszedł od nas Człowiek prawy i szlachetny o nieocenionych zaletach charakteru, Mistrz i Nauczyciel dla wielu pokoleń adeptów sędziowania. Pozostanie w naszej pamięci jako Osoba pełna pasji, działacz społeczny, oddany całym sercem organizacji sędziowskiej, a przede wszystkim przepełniony dobrem i życzliwością dla innych.

Rodzinie i bliskim zmarłego Kolegi składamy wyrazy głębokiego współczucia. 

Informacje nt. uroczystości pogrzebowych zostaną podane w późniejszym terminie. 

Zarząd Komisji Sędziowskiej Delegatura Płock

SĘDZIOWANIE W DOBIE COVID-19

 Ze względu na wprowadzenie IV etapu odmrażania sportu związanego z pandemią COVID-19 i umożliwieniem rywalizacji sportowej do 150 osób poniżej przedstawiamy zalecenia Ministerstwa podczas między innymi meczów sparingowych. Od dnia 2 czerwca 2020 roku podczas organizacji meczów sparingowych, sędziowie KS MZPN z DELEGATURA PŁOCK mogą sędziować sparingi z zachowaniem następujących zasad:

  • KAŻDY sędzia zobowiązany jest do podpisania i przesłania jednorazowo skanu oświadczenia zawartego w załączniku na adres mailowy : obsadawsplock@o2.pl. (oryginał oświadczenia należy zachować i przechowywać indywidualnie). Wzór oświadczenia dołączony w załączeniu . Oświadczenie – sędzia (1)
  • KAŻDY sparing musi zostać zgłoszony drogą SMS do REFERENTA OBSADY.
  • NA każdym meczu musi być opieka medyczna. Dane osoby wpisać do protokołu. 
  • OBOWIĄZKOWO MUSI  zostać sporządzony protokół zawierający nazwiska wszystkich uczestników zawodów. Skan protokołu należy po każdym meczu wysłać na adres: obsadawsplock@o2.pl. [oryginał protokołu należy zachować i przechowywać indywidualnie].
  • WYTYCZNE KS MZPN Zalecenia przedmeczowe dla sędziów_10.06.2020
  • Delegatura MZPN/Płock dla organizatorów meczy niezwłocznie wyda stosowne instrukcje porządkowo-sanitarne.

    BRAK niestosowanie się do ww. zasad skutkować będzie natychmiastowym zgłoszeniem sprawy do wydziału dyscypliny MZPN.

 

    Referent ds.Obsady                                                                   Przewodniczący KS POZPN

        /-/ Tomasz Garwicki                                                                  /-/ Grzegorz Ziółkowski  

Obowiązujące zmiany z Przepisów Gry.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy . Na ten czas tylko zdalnie przesyłam w załączaniu świeży Okólnik nr 18 otrzymany z IFAB. Miejmy nadzieje, że szybko się on nam przyda…  Okólnik 18 kwiecień 2020

Życzę Wam dużo spokoju oraz zdrowia. 

Z poważaniem Tomasz Garwicki