Komunikat Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Dotyczący interpretacji przepisów w zakresie udziału zawodnika w dwóch drużynach na tym samym poziomie rozgrywkowym.

W zawiązku z przesłaną przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego Polskiego Związku Piłki Nożnej interpretacją przepisu § 2 ust. 7 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (treść interpretacji w załączniku) Mazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje że:

  1. Interpretacja w kwestii dwóch drużyn tego samego klubu w jednej grupie nie dotyczy rozgrywek Mazowieckiego ZPN.
  2. W przypadku gdy klub posiada dwie lub więcej drużyn w jednej kategorii wiekowej, ale na różnych poziomach: (Ekstraliga, I wojewódzka liga, I okręgowa liga, itd.) zawodnicy mogą brać udział w dwóch, lub więcej, drużyn swojego klubu – z zachowaniem zasad wynikających z § 10 Regulaminu Rozgrywek MZPN na sezon 2021/2022.
  3. W przypadku gdy klub posiada dwie lub więcej drużyn w jednej klasie rozgrywkowej (poziomie), np. II okręgowa liga, zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę przez całą rundę i nie brać udziału w meczach drugiej drużyny. Może natomiast być uprawniony do drużyn w innych rozgrywkach / kategoriach wiekowych.

załącznik -> pobierz

Wiceprezes Ds. Sportowych Mazowieckiego ZPN
/-/Artur Kolator

Przypomnienie Komisji d/s. Bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich

Komisja d/s. Bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich przypomina wszystkim działaczom klubowym (odpowiedzialnym za przygotowanie obiektu do zawodów mistrzowskich) o umieszczeniu ważnej licencji klubu (na dany sezon rozgrywkowy) oraz  protokołu weryfikacji boiska w szatni przeznaczonej dla sędziów prowadzących dane zawody!!!

Komunikat Komisji Futsalu i Piłki Plażowej

Komisja ogłasza nabór drużyn do rozgrywek III Ligi Futsalu na szczeblu województwa mazowieckiego w sezonie 2021/2022 
Wymogi:

– klub powinien być stowarzyszeniem zarejestrowanym w odpowiednim organie administracyjnym, 
– być członkiem Mazowieckiego ZPN,
– posiadać weryfikację hali sportowej do rozgrywek futsalu,
– rejestracja i obsługa konta klubu w systemie ekstranet

Zgłoszenia do 31 sierpnia 2020 roku 
tel. 603 272 401, 502 249 730
futsal.mazowsze@op.pl

Zmiana w terminarzu Trampkarz C2 II liga MZPN Delegatura Płock

Komisja Gier MZPN Delegatura Płock informuje, iż po wycofaniu w dniu dzisiejszym przez klub Huragan Bodzanów – drużyny z rozgrywek Trampkarz C2 II Liga MZPN Delegatura Płock, nastąpiły zmiany w terminarzu rozgrywek. 

Wszystkie kluby uczestniczące w wyżej wymienionych rozgrywkach prosimy o przeanalizowanie aktualnych terminarzy rozgrywek. 

Zmiany w terminarzach lig: Trampkarz C1 i Młodzik D1 -> I i II liga na poziomie MZPN Delegatura Płock

Komisja Gier MZPN Delegatura Płock informuje, iż po przesłaniu stosownych pism przez zainteresowane kluby nastąpiły zmiany w składzie drużyn w kategorii wiekowej Trampkarz C1 (I liga MZPN Delegatura Płock) i Młodzik D1 (I i II liga MZPN Delegatura Płock).

Wszystkie kluby uczestniczące w wyżej wymienionych rozgrywkach prosimy o przeanalizowanie aktualnych terminarzy rozgrywek. 

Ostateczna zmiana reorganizacji rozgrywek seniorów z dnia 5 sierpnia 2021

Komisja Gier MZPN Delegatura Płock informuje, że zgodnie z decyzją podjętą przez Zarząd Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w dniu 11.08.2021, nastąpiły zmiany rozgrywek seniorskich MZPN Delegatura Płock.
W rundzie jesiennej sezonu 2021/2022, liczba i podział rozgrywek seniorskich będzie wyglądał następująco:
Liga Okręgowa – 14 drużyn,
Klasa „A” – 12 drużyn,
Klasa „B” –  5 drużyn.  
W systemie extranet w dniu dzisiejszym zostały naniesione zmiany. Kluby gospodarzy prosimy o wprowadzenie dat i godzin I kolejek.


Jednocześnie informujemy, że ze względu na wycofanie drużyny Orlęta Baboszewo i Unii Czermno (drużyna uczestniczy w rozgrywkach na poziomie wojewódzkim), zmianie uległ również terminarz rozgrywek A1 / Junior Starszy.