Skład osobowy

Przewodniczący Klubu Seniora przy POZPN – Krzysztof Pędzierski

 

Na poniższym zdjęciu pełny skład Zarządu i członków Klubu Seniora przy POZPN: