Skład osobowy

Skład osobowy Wydziału Szkolenia Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej:

PRZEWODNICZĄCY:
p.o. Jacek Kozłowski – tel.: 509-077-261.


Sekretarz Wydziału:

 


Członkowie Wydziału:

Piotr Cichosz
Zbigniew Tomaszewski
Paweł Grabowski
Jarosław Berliński
Jerzy Gromadziński

 


Regulamin Wydziału Szkolenia POZPN – pobierz