Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania Wydziału Gier i Ewidencji POZPN


Sprawozdanie sędziego – pobierz
Deklaracja sędziowska – pobierz
Ramowy terminarz MZPN Delegatura Płock – jesień sezonu 2023/2024 – pobierz
Regulamin rozgrywek MZPN i Pucharu Polski 2022/2023 –  pobierz
Zasady spadków i awansów seniorów sezon  –  
Oświadczenie o ważności badań lekarskich ligi mistrzowskie MZPN – pobierz
Oświadczenie o ważności badań lekarskich i udziału ligi i turnieje młodzieżowe – pobierz
Deklaracja gry amatora na sezon 2023/2024 – pobierz
kalkulator ekwiwalentu pobierz
Dane teleadresowe klubów POZPN – stan na dzień 2023-01-20 – pobierz
Oświadczenie o wygaśnięciu deklaracji gry amatora pobierz
Druki kart zdrowia – przód
Druki kart zdrowia – tył
Wzór kontraktu – pobierz
Wzór umowy transferowej – pobierz
 

 

Wymagane dokumenty przy zmianie barw klubowych:

POZYSKIWANIE ZAWODNIKÓW POSIADAJĄCYCH STATUT „ZAW. WOLNEGO”:
Pozyskując zawodnika wolnego należy w biurze okręgu przedstawić:
• pismo zawodnika o przyjęcie do nowego klubu  
• oświadczenie klubu zstępującego o zwolnieniu  – pobierz
• wyrejestrowanie jeżeli piłkarz jest zarejestrowany poza okręgiem płockim.  
Dla piłkarzy powyżej 28 lat wystarczy oświadczenie o rozliczeniu się z pobranego sprzętu.

TRANSFERY DEFINITYWNE I CZASOWE:

Pozyskując zawodnika na transfer definitywny lub czasowy należy złożyć w biurze okręgu następujące dokumenty:
• umowa transferowa podpisana przez dwóch upoważnionych przedstawicieli każdego klubu  – pobierz
• pismo zawodnika o przyjęcie do klubu pozyskującego
• wyrejestrowanie z okręgu macierzystego w przypadku piłkarza z poza okręgu płockiego
• W POZPN należy uiścić sumę opłat od klubu odstępującego i pozyskującego  

POZYSKIWANIE ZAWODNIKA PO MINIMUM ROCZNEJ KARENCJI:
Klub pozyskujący składa w POZPN
• oświadczenie zawodnika o nie uczestniczeniu w rozgrywkach przez min. 12 miesięcy  – pobierz
• wyrejestrowanie jeżeli piłkarz jest zarejestrowany poza okręgiem płockim 
POZYSKIWANIE ZAWODNIKÓW PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA:
• zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych.