Skład Osobowy

Skład osobowy Wydziału Gier i Ewidencji Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej:

PRZEWODNICZĄCY:
Grzegorz Sikora – tel.: 533-690-821, e-mail: g.sikora@o2.pl


Członkowie Wydziału:

Marcin Kurowski – , e-mail: 
Piotr Sikora             – tel.: 505-006-338, e-mail: pozpn@plo.pl


 

 

Regulamin Wydziału Gier i Ewidencji POZPN – pobierz