Historia

Zarys historyczny POZPN

     We wrześniu 1945 roku został powołany Podokręg Płock wchodzący w skład Warszawskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, który istniał do czerwca 1976 roku. Całokształtem prac ówczesnego Podokręgu w tym okresie kierował Pardyka Bogdan wraz z działaczami Piotrem Ulatowskim, Stanisławem Lewickim, Wiesławem Jaworskim, Janem Karpińskim, Tadeuszem Kotarskim, Zygmuntem Siwanowiczem, Piotrem Jankowskim, Zdzisławem Grausbergiem, Pawłem Wrońskim i wieloma innymi działaczami. Działalność Podokręgu Płockiego została uhonorowana Honorowym Dyplomem przez Warszawski Okręg Związku Piłki Nożnej.

    Działalność Podokręgu płockiego zakończyła się w czerwcu 1976 roku z chwilą wprowadzenia w 1975 roku reformy administracyjnej, na mocy której powstało 49 województw i Płock stał się miastem wojewódzkim. W 1976 roku powołany został Komitet Organizacyjny, do którego należało przygotować Walne Zgromadzenie Wyborcze nowego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. W Płocku i rozgrywek piłkarskich w nowych strukturach organizacyjnych. Tak więc w dniu 01.07.1976 roku odbyło się Walne zebranie, na którym wybrano Prezesa OZPN Płock Zdzisława Musiała i nowy zarząd. Data ta jest początkiem istnienia Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Płocku.

Prezesami Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Płocku w następujących latach byli:
• 1976-1986 Zdzisław Musiał,
• 1986-1991 Wojciech Hetkowski,
• 1992 Lech Dąbrowski,
• 1992-1997 Adam Zbyszewski,
• 1997 – 2008 Henryk Kisielewski.
• 2008 do chwili obecnej Dariusz Kluge

W dniu 15.07.2006 roku Walne Zgromadzenie przyjęło nową nazwę na Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej.
W okresie swej działalności OZPN w Płocku organizował poza rozgrywkami ligowymi szereg zawodów piłkarskich między innymi spotkania międzynarodowe kadry PZPN, jak również był dwukrotnie organizatorem finału Ogólnopolskiego o Puchar dr Jerzego Michałowicza w 1978 roku, gdzie reprezentacja OZPN Płock zajęła VI miejsce oraz w 1988 roku zajęła III miejsce. Ponadto OZPN Płock organizował międzynarodowe turnieje piłkarskie juniorów, jak również brał udział w turniejach zagranicznych (Włochy, Niemcy, Czechy, Węgry, Białoruś, Litwa).

Pierwszym koordynatorem OZPN Płock był Stanisław Tymowicz, potem funkcję tę pełnili: Włodzimierz Małowiejski, Tadeusz Prosowski, Zbigniew Pawłowski, Zbigniew Cytryniak, a obecnie Grzegorz Wenerski. Dzięki nim oraz trenerom klubowym do kadry Polski trafili w tym czasie Marek Ostrowski, Tadeusz Świątek, Marek Rzepka, Adam Majewski, Artur Wyczałkowski i Ireneusz Jeleń oraz wielu zawodników do reprezentacji juniorów.
Na okres 30-lecia istnienia OZPN Płock przypadają największe sukcesy Wisły Płock.
O prawidłowym szkoleniu młodzieży Wisły Płock, świadczą wyniki uzyskane przez ten klub to jest kilkakrotny udział zespołu juniorów w finałach Ogólnopolskich Mistrzostw Polski.
Do 2000 roku OZPN Płock wchodził w skład Makroregionu Centralnego Łódź, a od 2000 roku znajduje się w strukturach Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Warszawa.
Za zasługi w rozwoju piłki nożnej PZPN uhonorował POZPN w dniu 04.02.1982 roku Srebrną Honorową Odznaką PZPN.
Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej wyraża podziękowanie dla Prezydenta miasta Płocka, Starosty Płockiego, Burmistrzom, Wójtom i Samorządom powiatu płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego za okazałą pomoc klubom w udziale rozgrywek na szczeblu Okręgu. Dzięki ich wsparciu i pomocy młodzież może uprawia piłkę nożną w swoim środowisku.

Na terenie POZPN działają kluby piłkarskie (powiat płocki, gostyniński, sierpecki i sochaczewski):

– I liga – Wisła Płock
– IV liga – Wisła II Płock
– Liga Okręgowa Seniorów – 14 zespołów
– Klasa A Seniorów – 12 zespołów
– Klasa B Seniorów – 10 zespołów
– I i II liga U-19 – 13 zespołów
– I liga U-17 – 9 zespołów
– I liga U-16 – 8 zespołów
– I liga U-15 – 4 zespoły
– I i II liga U-14 – 13 zespołów
– I liga U-13 – 8 zespołów

– Płocka Liga Młodzik  U-12 – 9 zespołów
– Płocka Liga Orlik U-11 – 14 zespołów
– Płocka Liga Orlik U-10 – 10 zespołów
– Płocka Liga Żak U-9 – 7 zespołów.