Egzamin sędziowski

Informuję Kolegów sędziów, że w dn. 1 października 2019 r. o godz.17.00 na Stadionie Miejskim w Płocku odbędzie się ostatni termin egzaminów sędziowskich. Dla  przystępujących do egzaminów poprawkowych  warunkiem przystąpienia jest uiszczenie opłaty w wysokości 50 zł.