2 Dni Talentu Akademii Młodych Orłów

Kolejny sezon funkcjonowania AMO w Płocku zbliża się do końca. Przed nami nowe wyzwania w sezonie 2019/2020.
Zgodnie z Programem AMO nastąpi weryfikacja umiejętności zawodników, której dokonamy na podstawie testów sprawności ogólnej i specjalnej podczas Dni Talentu.

Jest to jednocześnie szansa dla wszystkich dzieci w przedziale wiekowym – od rocznika 2009 do 2014. Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest spełnienie kilku wymogów. Dziecko musi przystąpić do testów / z wypełnioną dokumentacją / w wyznaczonym terminie, odbyć sprawdziany, wykazując się określoną sprawnością oraz uzyskać wyniki w rankingu poszczególnych grup szkoleniowych na miejscach od 1 do maksymalnie 16.

Zapraszamy rodziców i dzieci, zainteresowane piłką nożną oraz spełniające kryteria wieku, na czerwcowe Dni Talentu, które będą odbywać się od 7.06 do 8.06 2019 r. na Orliku „Jordanek” w Płocku, ul. 4 Pułku Strzelców Konnych.
Druga tura Dni Talentu / wrześniowa / przewidziana jest dla tych kandydatów, którzy z przyczyn obiektywnych nie będą mogli przystąpić do testów w czerwcu.
Dopiero na tej podstawie będzie zweryfikowana i ostatecznie zatwierdzona lista dzieci wyselekcjonowanych do szkolenia w kategoriach: Skrzatów, Żaków i Orlików w sezonie 2019/2020.

Przebieg Dni Talentu AMO Płock wg poniższego harmonogramu:

07.06.2019 piątek
15:30 – 17:30 kategoria Żak F2, rocznik 2012
17:30 – 19:00 kategoria Żak F1, rocznik 2011

08.06.2019 sobota
10:00 – 13:00 kategoria Skrzat G2, rocznik 2014
13:00 – 16:00 kategoria Skrzat G1, rocznik 2013

09.06.2019 niedziela
9:00 – 11:30 kategoria Orlik E2, rocznik 2010
11:30 – 13:00 kategoria Orlik E1, rocznik 2009

Komunikat dotyczący Dni Talentu we wrześniu podany zostanie w późniejszym terminie.
Koordynator Włodzimierz Małowiejski