Sędziowie próbni

wsedzNiżej wymienieni Koledzy proszeni są o dostarczenie zdjęć legitymacyjnych/ do dowodu Kol. Małgorzacie Wituskiej – najlepiej na egzamin:

Gorczyca Tomasz – 1 szt.; Klimkowski Hubert – 1 szt.; Nowak Igor – 1 szt.; Sobczak Michał – 1 szt.; Zgrzebnicki Bartosz – 2 szt.; Żłobecki Maciej – 2 szt.