Dni Talentu AMO

Pierwszy sezon funkcjonowania AMO w Płocku zbliża się do końca. Przed nami nowe wyzwanie.
Zgodnie z Programem AMO nastąpi weryfikacja umiejętności zawodników, której dokonamy na podstawie testów sprawności ogólnej i specjalnej podczas Dni Talentu.
Jest to jednocześnie szansa dla wszystkich dzieci w przedziale wiekowym – od rocznika 2008 do 2013. Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest spełnienie kilku wymogów. Dziecko musi przystąpić do testów / z wypełnioną dokumentacją / w wyznaczonym terminie, odbyć sprawdziany, wykazując się określoną sprawnością oraz uzyskać wyniki w rankingu poszczególnych grup szkoleniowych na miejscach od 1 do maksymalnie 16.
Zapraszamy rodziców i dzieci, zainteresowane piłką nożną oraz spełniające kryteria wieku, na czerwcowe Dni Talentu, które będą odbywać się od 1 do 3 i od 8 do 10 czerwca 2018 r. na Orliku „Jordanek” w Płocku, ul. 4 Pułku Strzelców Konnych.

Druga tura Dni Talentu / wrześniowa / przewidziana jest dla tych kandydatów, którzy z przyczyn obiektywnych nie będą mogli przystąpić do testów w czerwcu.
Dopiero na tej podstawie będzie zweryfikowana i ostatecznie zatwierdzona lista dzieci wyselekcjonowanych do szkolenia w kategoriach: Skrzatów, Żaków i Orlików w sezonie 2018/19.

Przebieg Dni Talentu AMO Płock wg poniższego harmonogramu.

01 – 03.06.2018 i 08 – 10.06.2018,
Płock Orlik Jordanek ul. 4 Pułku Strzelców Konnych

01.06.2018 piątek
15:30 – 17:30 kategoria Skrzat G2, roczniki 2013
17:30 – 19:30 kategoria Skrzat G1, roczniki 2012

02.06.2018 sobota
10:00 – 13:00 kategoria Żak F2, roczniki 2011
13:00 – 16:00 kategoria Żak F1, roczniki 2010

03.06.2018 niedziela
9:00 – 11:00 kategoria Orlik E2, roczniki 2009
11:00 – 13:00 kategoria Orlik E1, roczniki 2008

08.06.2018 piątek
15:30 – 17:30 kategoria Skrzat G2, roczniki 2013
17:30 – 19:30 kategoria Skrzat G1, roczniki 2012

09.06.2018 sobota
16:30 – 18:30 kategoria Żak F2, roczniki 2011
18:30 – 20:30 kategoria Żak F1, roczniki 2010

10.06.2018 niedziela
16:30 – 18:30 kategoria Orlik E2, roczniki 2009
18:30 – 20:30 kategoria Orlik E1, roczniki 2008

Komunikat dotyczący Dni Talentu we wrześniu podany zostanie w późniejszym terminie.

Koordynator Włodzimierz Małowiejski