Do jednej bramki z Maćkiem

Zachęcamy wszystkich do udziału w imprezie charytatywnej „DO JEDNEJ BRAMKI Z MAĆKIEM”,
 którą popiera Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej

maciek