ZAPISY DO KOŃCA ROKU!

PLAKAT JPG

Wydział Sędziowski Płockiego Związku Piłki Nożnej informuje, że zapisy na organizowany kur sędziowski zostały przedłużone do dnia 31 grudnia br. Pierwsze organizacyjne spotkanie z kandydatami jest planowane na dzień 9 stycznia 2018 roku o godz. 17:30

Dokumenty należy przesłać mailem na adres: obsadawsplock@o2.pl lub osobiście dostarczyć do Biura Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku. Opłata wpisowa – 100 zł.

Kandydat na sędziego winien przekazać(przesłać): 1. Zaświadczenie lekarskie. 2. Podanie.  3. Oświadczenie o niekaralności. 4. Dokument stwierdzający poziom wykształcenia (min. średnie – lub aktualny dokumenty, zaświadczenie stwierdzające kontynuacje nauki). 5. Zgodę rodziców(opiekunów) w przypadku kandydatów poniżej 18 lat. WIĘC DO ZOBACZENIA.