ART. 11 Przepisów Gry – SPALONY.

spalony Kolejnym zagadnieniem, które również nie należy do prostych i łatwych jest SPALONY. Przepisy Gry w Piłkę Nożną stanowią, że zawodnik jest na pozycji spalonej, jeżeli:

 • Jakakolwiek część głowy, ciała czy nóg znajduje się na połowie przeciwnika – wyłączając linię środkową, która jest linia neutralną, i
 • Jakkolwiek część głowy, ciała lub nóg jest bliżej linii bramkowej drużyny przeciwnej niż zarówno piłka, jak i przedostatni zawodnik drużyny przeciwnej.

WAŻNE – dłonie i ręce wszystkich zawodników, włączając oczywiście bramkarza nie są brane pod uwagę przy ocenie pozycji spalonej. 

Każdy zatem zawodnik, który przebywa na pozycji spalonej w momencie, gdy piłka zostaje zagrana lub dotknięta przez współpartnera , może być ukarany jedynie wtedy, gdy jest AKTYWNY W GRZE poprzez :

 1. Branie udziału w grze poprzez zagranie lub dotknięcie piłki podanej lub dotkniętej przez współpartnera, lub
 2. Przeszkadzanie przeciwnikowi poprzez:
 • Utrudnienie przeciwnikowi zagrania lub możliwości zagrania piłki przez wyraźne zasłonięcie mu pola widzenia, lub
 • Atakowanie przeciwnika w walce o piłkę, lub
 • Ewidentną próbę zagrania piłki, która znajduje się blisko niego i próba ta ma wpływ na przeciwnika, lub
 • Wykonywanie ewidentnych działań , które jednoznacznie wpływają na możliwość zagrania piłki przez przeciwnika.
 1. Osiąganie korzyści poprzez zagranie piłki lub przeszkodzenie przeciwnikowi , gdy piłka :
 • Trafiła do zawodnika na pozycji spalonej po rykoszecie lub odbiła się od słupka, poprzeczki lub przeciwnika,
 • Trafiła do zawodnika na pozycji spalonej w skutek rozmyślnej parady obronnej dokonanej przez przeciwnika.

Nie będzie spalonego, kiedy zawodnik znajdujący się na pozycji spalonej, otrzymuje piłkę od przeciwnika , który zagrywa ją w sposób rozmyślny, oczywiście wyłączając rozmyślną paradę obronną. Jak również , gdy zawodnik otrzymuje piłkę bezpośredni : z rzutu od bramki, wrzutu i rzutu rożnego. Dla wyjaśnienia- „PARADA OBRONNA” ma miejsce wtedy, gdy zawodnik próbuje wybić piłkę lecącą do bramki lub bardzo blisko bramki i używa do tego jakiejkolwiek części ciała z wyłączeniem rąk ( poza bramkarzem interweniującym we własnym polu karnym).

Aby zagadnienie spalonego, pozycji spalonej oraz użytych pojęć było bardziej czytelne oraz zrozumiałe przyjmuje się następujące definicje pojęć użytych przez International Board w Przepisach Gry 2016/17 do stosowania we wszystkich rozgrywkach prowadzonych przez PZPN i wojewódzkie ZPN.

Atakowanie przeciwnika w walce o piłkę:

 1. Ocenia się, czy miało ono miejsce w momencie zagrania lub usiłowania zagrania piłki przez zawodnika drużyny broniącej.
 2. Jeżeli zawodnik znajdujący się na pozycji spalonej znajduje się za przeciwnikiem zagrywającym lub usiłującym zagrać piłkę, może być uznany za spalonego z tytułu „atakowania przeciwnika w walce o piłkę” tylko wtedy, gdy dochodzi do kontaktu fizycznego między nimi lub gdy ogranicza on ruchy przeciwnika zagrywającego piłkę.
 3. Również „przeszkadzanie w poruszaniu się przeciwnikowi”, w rozumieniu Art. 12 Przepisów Gry, jest „atakowaniem przeciwnika w walce o piłkę” w rozumieniu Art. 11 Przepisów Gry
 4. Zawodnik znajdujący się na pozycji spalonej atakujący w rozumieniu postanowień Art. 11 przeciwnika, nie może być uznany za walczącego z nim o piłkę, jeżeli nie mają oni możliwości jej zagrania – np. przelatuje ona nad ich głowami na wysokości uniemożliwiającej jej zagranie.

Odbicie się piłki od przeciwnika

 1. Ma ono miejsce, kiedy piłka jest kopnięta w kierunku przeciwnika, który nie jest wstanie w jakikolwiek sposób zareagować na to kopnięcie.
 2. Nie ma znaczenia kierunek, w jakim będzie poruszać się piłka po odbiciu się od przeciwnika.

Rykoszet od przeciwnika

 1. Ma on miejsce, kiedy piłka jest kopnięta w kierunku przeciwnika, który działając intuicyjnie, nie ma czasu na ruch w jej kierunku, ale nie wykonując ruchu całym ciałem, próbuje ją zagrać nogą, głową, lub tułowiem.

Rozmyślne zagranie

 1. Poza oczywiście rozmyślnymi zagraniami, ma ono miejsce zawsze wtedy, kiedy zawodnik drużyny broniącej wykonuje ruch w kierunku piłki całym ciałem i zagrywa ją dowolną jego częścią: nogą, głową, klatką piersiową itp.
 2. Jakość zagrania ani jego kierunek nie mają znaczenia dla uznania, że piłka została rozmyślnie zagrana. Wystarczy dostrzegalne dotknięcie piłki.

Należy ponadto zauważyć, że do Przepisów Gry 2016/17 włączono, znajdujące się wcześniej jedynie w Okólniku nr 2, definicje zachowań zawodnika przebywającego na pozycji spalonej w momencie, gdy piłka zostaje zagrana lub dotknięta przez współpartnera, stanowiących bycie aktywnym w grze poprzez przeszkadzanie przeciwnikowi, tj.

 • ewidentna próba zagrania piłki, która znajduje się blisko niego i próba ta ma wpływ na przeciwnika,
 • wykonywanie ewidentnych działań, które jednoznacznie wpływają na możliwość zagrania piłki przez przeciwnika.

Za nadal przydatne można zatem uznać, zamieszczone poniżej, wskazówki, które zawarte były we wspomnianym Okólniku:

 • „ewidentnie próbuje” – słowa zostały dobrane tak, aby uniknąć sytuacji, w której zawodnik biegnie w kierunku piłki z dużej odległości i zostaje za to ukarany z tytułu spalonego (chyba, że znajdzie się blisko piłki),
 • „blisko” – określenie to jest ważne, żeby zawodnik nie został ukarany z tytułu spalonego, jeżeli piłka ewidentnie przelatuje ponad jego głową lub przed nim,
 • „wpływ” – odnosi się do możliwości (lub zdolności) zagrania piłki przez przeciwnika i obejmuje sytuacje, w których ruch przeciwnika w celu zagrania piłki jest opóźniony, ograniczony lub uniemożliwiony przez zawodnika przebywającego na spalonym.

Dla ciekawości zmiana Przepisów Gry w art. 11 – spalony, wprowadziła pewną nowość w zarządzeniu rzutu pośredniego za spalonego z miejsca popełnienia przewinienia przez zawodnika , również kiedy to ma miejsce na jego własnej połowie pola gry.

Zaprezentowane zasady oraz interpretacje zapewne pozwolą przybliżyć i lepiej zapoznać się z problemem. Niemniej jednak, zagadnienie dotyczące spalonego jest i będzie zawsze tematem sporów i kontrowersji. Sędziów asystentów nie zastąpią roboty, dlatego postarajmy się w sposób wyważony zaufać pracy arbitrów.